sobota, 10 października 2009

Strategy Pattern

Wzorce projektowe w swoim zamyśle mają ułatwić pracę developerów na etapie projektowania jak i późniejszego pielęgnowania kodu. Dobrze zaprojektowana aplikacja, pozwala na łatwe rozszerzanie poprzez dodawanie nowej funkcjonalności czy też zmiany już istniejącej.

Jednym z ważniejszych wzorców projektowych jest niewątpliwie strategia. Jest to jeden z behawioralnych wzorców projektowych, czyli opisujący algorytmy i komunikację pomiędzy obiektami.
Strategy Pattern definiuje rodzinę powiązanych ze sobą algorytmów, które mogą być wymieniane ze sobą w zależności od wymagań klienta.
Diagram ogólny UML mógłby mieć następującą postać:

Jak widać klasa Klient zawiera w sobie referencję do interfejsu Strategy. Dzięki metodzie changeStrategy możemy zmienić zachowanie naszego obiektu.
Prosty przykład:
Wyobraźmy sobie, że mamy klasę KinoDomowe. Klasa ta może zawierać różne pola. Jednym z ważniejszych składników tworzących kino domowe jest dźwięk. Dźwięk może być kodowany w różnych formatach. Spójrzmy na diagram klas:

 Dzięki wykorzystaniu wzorca Strategy jesteśmy w stanie w łatwy sposób zmieniać sposób kodowania dźwięku. Dlaczego taki sposób jest lepszy od np. dodania odpowiednich pól do klasy Kino Domowe i ustawianie ich wartości w zależności od tego jaki dźwięk jest aktualnie używany? Jeśli stworzylibyśmy większą hierarchię klas która mogłaby wyglądać np. tak:

W takim przypadku użycie naszego wzorca daje dużo większe pole do popisu. Jeśli korzystalibyśmy ze zwykłego dziedziczenia i polimorfizmu nie uzyskalibyśmy wystarczająco zadowalających efektów, które w łatwy sposób w przyszłości można by było modyfikować.
A teraz krótki kod do przykładu:


public abstract class KinoDomowe
  {
    private int przekatnaEkranu;
    private int mocNaglosnienia;
    private IKodowanieDzwieku kodowanieDzwieku;

    public KinoDomowe(int przekatnaEkranu, 
        int mocNaglosnienia)
    {
      this.mocNaglosnienia = mocNaglosnienia;
      this.przekatnaEkranu = przekatnaEkranu;
    }

    public IKodowanieDzwieku KodowanieDzwieku
    {
      get
      {
        return kodowanieDzwieku;
      }
      set
      {
        kodowanieDzwieku = value;
      }
    }

    public override string ToString()
    {
      return string.Format(@"Kino domowe z ekranem 
      o przekatnej {0}, mocy naglosnienia {1} oraz 
      grajace w systemie {2}", przekatnaEkranu,
      mocNaglosnienia, kodowanieDzwieku.KodujDzwiek());
    }
  }

  public interface IKodowanieDzwieku
  {
    string KodujDzwiek();
  }

  public class LPCM : IKodowanieDzwieku
  {
    #region IKodowanieDzwieku Members

    public string KodujDzwiek()
    {
      return string.Format("LPCM");
    }

    #endregion
  }

  public class DolbyProLogic : IKodowanieDzwieku
  {
    #region IKodowanieDzwieku Members

    public string KodujDzwiek()
    {
      return string.Format("DolbyProLogic");
    }

    #endregion
  }

  public class DolbyDigital : IKodowanieDzwieku
  {
    #region IKodowanieDzwieku Members

    public string KodujDzwiek()
    {
      return string.Format("DolbyDigital");
    }

    #endregion
  }


    static void Main(string[] args)
    {
      KinoDomowe kinoDomowe = new KinoDomowe(40, 200);
      kinoDomowe.KodowanieDzwieku = new LPCM();
      Console.WriteLine(kinoDomowe.ToString());
      Console.WriteLine("----------------------");
      kinoDomowe.KodowanieDzwieku = new DolbyDigital();
      Console.WriteLine(kinoDomowe.ToString());
    }

Podsumowując: Wzorce projektowe przydają się i należy się ich uczyć. W wielu sytuacjach mogą nam oszczędzić czas i nerwy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz