czwartek, 17 czerwca 2010

Praca ze wskaźnikami w C#

Platforma .NET oferuje możliwość wykorzystania kodu niezarządzanego. Co to znaczy? Jeżeli ktoś kiedyś programował w C lub C++ zagadnienie to nie jest mu obce. Otóż w C++ tworzenie tablicy, której możemy nadać rozmiar w czasie działania programu odbywa się tak:

#include <iostream>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

int main()
{
    srand(time(NULL));
    //tworzenie tabicy statycznej (umieszczona na stosie)
    int tabs[1000];
    for(int i = 0; i < 1000; ++i)
    {
        tabs[i] = i;
    }

    //tworzenie tablicy dynamiczenj:
    int * tabd = new int[1000];
    //przypisujemy wartości tablicy
    for(int *i = tabd; i < tabd + 1000; ++i)
    {
        *i = rand() % 1000;
    }
    //wypisujemy na ekran zawartość tablicy
    for(int *i = tabd; i < tabd + 1000; ++i)
    {
        cout<<*i<<"  ";
    }
    //zwalniamy zarezerwowany obszar
    delete[] tabd;
}


C# przyzwyczaił nas do prostej konwencji w stylu:

            int[] tab = new int[1000];

Proste i bez komplikowania sobie życia. Czy jednak ta tablica zostanie umieszczona na stosie i jest tak samo wydajna jak ta w C/C++? Otóż nie. W wersji C# tablica zostanie umieszczona na stercie. Co to oznacza dla nas w praktyce? Stratę wydajności. Pytanie więc brzmi: jak dużo tracimy przy takiej konwencji w porównaniu do tablic tworzonych bezpośrednio na stosie?

Jak wspominałem C# umożliwia używanie wskaźników. Postanowiłem więc sprawdzić jaka jest różnica czasu w tworzeniu i wykonywaniu operacji przy pomocy wersji takiej do jakiej przywykliśmy i tablicy stworzonej za pomocą operatora stackalloc. Jak można przczytać na MSDN: "The stackalloc keyword is used in an unsafe code context to allocate a block of memory on the stack." - a więc operator ten umożliwia zarezerwowanie pamięci na stosie w trybie unsafe.

Aby możliwe było użycie trybu unsafe, w opcjach projektu należy zaznaczyć właściwość Allow unsafe code:


Po zaznaczeniu tej właściwości możemy już kompilować kod zawierający kod niezarządzany. Aplikacja która posłuży to testu jest bardzo prosta, mamy dwie metody. Pierwsza tworzy tablica w zwykłym stylu (bez użycia stackalloc) a druga tworzy je na stosie. Następnie wykonywane są operacje na tych tablicach. Metody wywołujemy tyle razy ile użytkownik zażąda. Kod aplikacji:

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Stopwatch clock = new Stopwatch();
            clock.Start();
            for (int i = 0; i < int.Parse(textBox1.Text); i++)
            {
                manageCode();
            }
            clock.Stop();
            label1.Text = clock.ElapsedMilliseconds.ToString();

            clock.Reset();
            clock.Start();
            for (int i = 0; i < int.Parse(textBox1.Text); i++)
            {
                unmanageCode();
            }
            clock.Stop();
            label2.Text = clock.ElapsedMilliseconds.ToString();
        }

        private void manageCode()
        {
            int[] tab1 = new int[1500];
            int[] tab2 = new int[1500];
            int[] tab3 = new int[1500];

            for (int k = 0; k < tab1.Length; k++)
            {
                tab1[k] = 10 + 10;
            }

            for (int k = 0; k < tab1.Length; k++)
            {
                tab2[k] = 10 + 10;
            }

            for (int k = 0; k < tab1.Length; k++)
            {
                for (int z = 0; z < tab1.Length; z++)
                {
                    tab3[k] += tab1[k] + tab2[z];
                }
            }
        }

        private unsafe void unmanageCode()
        {
            int* tab1 = stackalloc int[1500];
            int* tab2 = stackalloc int[1500];
            int* tab3 = stackalloc int[1500];

            for (int* k = tab1; k < (tab1 + 1500); k++)
            {
                *k = 10 + 10;
            }

            for (int* k = tab2; k < (tab2 + 1500); k++)
            {
                *k = 10 + 10;
            }

            for (int* k = tab3; k < (tab3 + 1500); k++)
            {
                for (int z = 0; z < 1500; z++)
                {
                    *k += *(tab1 + z) + *(tab2 + z);
                }
            }
        }
    }

Sama formatka aplikacji jest bardzo prosta: dwa labele, textbox oraz button:


Wyniki testów dla 500 iteracji kodu zarządzanego i niezarządzanego przedstawiają się następująco:


Prawie 5 sekund różnicy. Czy to dużo czy mało? Jeżeli nasza aplikacja mocno wykorzystuje tablice i często je tworzy, warto zastanowić się nad modyfikacją ich do postaci rezerwowanej na stosie.

Przedstawione tutaj przykłady korzystają z tablic jednowymiarowych. Co w takim razie z tablicami wielowymiarowymi?

W C++ tablicę statyczną i dynamiczną wielowymiarową tworzymy w następujący sposób:

#include <iostream>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

int main()
{
    srand(time(NULL));
    //tworzenie tabicy dwuwymiarowej statycznej (umieszczona na stosie)
    int tab[100][100];
    for(int i = 0; i < 100; ++i)
    {
        for(int j = 0; j < 100; ++j)
        {
            tab[i][j] = rand() % 1000;
        }
    }

    //tworzenie tablicy dwuwymiarowej dynamicznej (na stercie)
    int n = 1000;
    //przydzielamy pamięć tablicy wskaźników do wskaźników typu int
    int **tabd = new int*[n];
    //dla każdego wskaźnika w tablicy przydzielamy pamięć na tablicę o n elementach
    for(int i = 0; i < n; ++i)
    {
        tabd[i] = new int[n];
    }

    //kasowanie w odwrotnej kolejności niż tworzenie - najpierw najbardziej wewnętrzny wymiar
    for(int i = 0; i < n; ++i)
    {
        delete[] tabd[i];
    }
    //na końcu zewnętrzna tablica wskaźników
    delete[] tabd;


    //Jagged arrays (o dowolnych wymiarach wierszy)
    //tablica będzie przypominała schodki
    int **tabj = new int*[n];
    for(int i = 1; i < n + 1; ++i)
    {
        tabj[i - 1] = new int[i];
    }

    //Kasowanie tablicy jak poprzedni
    for(int i = 1; i < n + 1; ++i)
    {
        delete[] tabj[i - 1];
    }
    delete[] tabj;
}

Operacje równorzędne dla C# mogłyby wyglądać następująco:

            //tablica dwuwymiarowa
            int[,] tab = new int[100, 100];

            //jagged array
            int[][] tabj = new int[100][];
            for (int i = 0; i < tabj.Length; i++)
            {
                tabj[i] = new int[100];
            }

Mniej kodu a jak tym razem wygląda sprawa wydajności?

Aby sprawdzić szybkość wykonywania wersji niezarządzanej i zarządzanej skorzystam z operacji mnożenia macierzy. Implementowana metoda to mnożenie Cauchy'ego. Metoda ta wykonuje sporo operacji, tak więc nada się w sam raz na benchmark.

Ciekawą sprawą tego zagadnienia jest fakt, że w C# nie działa następujący kod:

            int n = 500;
            int** tab1 = stackalloc int*[n];
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                tab1[i] = stackalloc int[n];
            }

Stackalloc nie obsługuje tablic wielowymiarowych. Łatwo jednak osiągnąć wielowymiarowość. Należy od razu zadeklarować tablicę potrzebnych rozmiarów a później odnosić się do elementów mnożąc odpowiednio ilość elementów w wierszu razy żądany wiersz dodając do tego pozycję żądanego elementu w wierszu:

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Stopwatch clock = new Stopwatch();
            clock.Start();
            for (int i = 0; i < int.Parse(textBox1.Text); i++)
            {
                manageCode();
            }
            clock.Stop();
            label1.Text = clock.ElapsedMilliseconds.ToString();

            clock.Reset();
            clock.Start();
            for (int i = 0; i < int.Parse(textBox1.Text); i++)
            {
                unmanageCode();
            }
            clock.Stop();
            label2.Text = clock.ElapsedMilliseconds.ToString();
        }

        private void manageCode()
        {
            Random rand = new Random();
            int n = 100;
            int[,] a = new int[n, n];
            int[,] b = new int[n, n];
            int[,] c = new int[n, n];

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                for (int j = 0; j < n; j++)
                {
                    a[i, j] = rand.Next(0, 1000);
                    b[i, j] = rand.Next(0, 1000);
                }
            }

            int tmp;
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                for (int j = 0; j < n; j++)
                {
                    tmp = 0;
                    for (int r = 0; r < n; r++)
                    {
                        tmp += a[i, r] * b[r, j];
                    }
                    c[i, j] = tmp;
                }
            }
        }

        private unsafe void unmanageCode()
        {
            Random random = new Random();
            int n = 100;
            int * a = stackalloc int[n * n];
            int * b = stackalloc int[n * n];
            int * c = stackalloc int[n * n];

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                for (int j = 0; j < n; j++)
                {
                    *(a + i * n + j) = random.Next(0, 1000);
                    *(b + i * n + j) = random.Next(0, 1000);
                }
            }

            int tmp;
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                for (int j = 0; j < n; j++)
                {
                    tmp = 0;
                    for (int r = 0; r < n; r++)
                    {
                        tmp += *(a + i * n + r) * *(b + r * n + j);
                    }
                    *(c + i * n + j) = tmp;
                }
            }
        }

Jedyny mankament jaki występuje w powyższym sposobie to ilość pamięci stosu. Standardowo stos w aplikacji .NET zajmuje 1 MB tak więc maksymalny rozmiar tablicy intów jaki stworzymy to trochę ponad 260 tys. elementów (powyżej tej wartości otrzymamy wyjątek stackoverflow). Można jeszcze pokusić się o zwiększenie rozmiaru stosu jest to jednak niezalecana operacja.

Wróćmy do testu i zobaczmy na wynik:


Tak więc znów mamy do czynienia z dwukrotnie większą wydajnością niż w przypadku standardowych tablic.

Ważną kwestią która z pewnością teraz nurtuje to zwalnianie pamięci. Otóż w przypadku C++ mieliśmy instrukcję delete[] tab; W kodzie unsafe C# nigdzie nie zwalniałem pamięci zarezerwowanej przez stackalloc. Otóż w tej kwestii wyręcza nas znów CLR i samo zajmie się zwolnieniem pamięci w momencie opuszczenia bloku instrukcji (w tym przypadku funkcji).

Podsumowując - stackalloc przydaje się w przypadku częstego tworzenia tablic. Pozwala przyśpieszyć kod nawet 3 krotnie (po dodaniu optymalizacji kodu). Tak więc niekiedy warto zaryzykować i pobawić się wskaźnikami aby uzyskać lepszą wydajność;)

1 komentarz:

 1. Fajny artykuł. Właśnie pracuje nad optymalizacją mojego algorytmu za pomocą tego sposobu.

  Mam problem z wielkością stosu. Proszę o pomoc:
  - informacje w jaki sposób możliwe jest zwiększenie wielkości stosu powyżej tego 1 MB? Pracuje w Visual C# 2010.

  - czy możliwe jest stworzenie tablicy na stosie a następnie uruchomienie wątków, które będą mogły do tej tablicy się odnosić ? W jaki sposób można to zrobić ?

  Z góry dziękuje za pomoc,
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń