wtorek, 6 lipca 2010

Bindowanie danych w WPF cz. 2

W tej części pokażę w jaki sposób obsłużyć bazę danych za pomocą poznanych wcześniej mechanizmów bindowania do obiektów.

Aplikację, którą stworzymy, oprzemy o architekturę trójwarstwową (więcej o tej architekturze można przeczytać w jednym z wcześniejszych postów z wcześniejszych postów.
Na początek potrzebujemy bazę danych. Będzie to prosta baza danych z trzema tabelami połączonymi relacjami:


Tak więc mamy już naszą bazę danych. Teraz należy stworzyć warstwę Access Layer. Tworzymy nowy projekt w obrębie naszej solucji i nadajemy mu np. nazwę DAL. Informacje nt. ConnectionString przechowamy w pliku ustawień projektu DAL:


Dzięki temu mamy łatwy dostęp do niego a w razie zmiany używanej bazy - wystarczy w jednym miejscu dokonać stosownej modyfikacji. W ustawieniach można także zapisać providera użytego do podłączenia do bazy danych.
Potrzebne są nam także klasy, odzwierciedlające tabele w bazie. W przypadku DataSetów otrzymywaliśmy je gotowe. Tym razem napiszemy je sami:
DataAccesLayer:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Data.Common;
using System.Collections.ObjectModel;
using DataAccessComponents;

namespace DAL
{
    public class WPFDbOperations
    {
        private string connectionString = Properties.Settings.Default.WPFDb;
        private string dbProvider = Properties.Settings.Default.DbProvider;

        public Person GetPersonById(int id)
        {
            Person person = new Person();
            DbProviderFactory provider = DbProviderFactories.GetFactory(dbProvider);
            DbConnection conn = provider.CreateConnection();
            conn.ConnectionString = connectionString;
            DbCommand cmd = provider.CreateCommand();
            cmd.Connection = conn;
            try
            {
                string sqlQuery = "SELECT * FROM person WHERE idPerson = @idPerson";
                DbParameter parameter = provider.CreateParameter();
                parameter.DbType = DbType.Int32;
                parameter.ParameterName = "@idPerson";
                parameter.Value = id;
                cmd.Parameters.Add(parameter);
                cmd.CommandText = sqlQuery;
                conn.Open();
                DbDataReader dr = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
                if (dr.HasRows)
                {
                    while (dr.Read())
                    {
                        person.FirstName = (string)dr["FirstName"];
                        person.LastName = (string)dr["LastName"];
                        person.IdPerson = (int)dr["IdPerson"];
                        person.YearOfBirt = (int)dr["YearOfBirth"];
                    }
                }

                person.Cars = GetCarsByPerson(person.IdPerson);

                dr.Close();
            }
            catch (Exception e)
            {
                if (conn.State != ConnectionState.Closed)
                {
                    conn.Close();
                }
            }
            return person;
        }

        public ObservableCollection<Person> GetPersons()
        {
            ObservableCollection<Person> persons = new ObservableCollection<Person>();
            DbProviderFactory provider = DbProviderFactories.GetFactory(dbProvider);
            DbConnection conn = provider.CreateConnection();
            conn.ConnectionString = connectionString;
            DbCommand cmd = provider.CreateCommand();
            cmd.Connection = conn;
            try
            {
                string sqlQuery = "SELECT * FROM person";
                cmd.CommandText = sqlQuery;
                conn.Open();
                DbDataReader dr = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
                if (dr.HasRows)
                {
                    while (dr.Read())
                    {
                        Person person = new Person();
                        person.FirstName = (string)dr["FirstName"];
                        person.LastName = (string)dr["LastName"];
                        person.IdPerson = (int)dr["IdPerson"];
                        person.YearOfBirt = (int)dr["YearOfBirth"];
                        person.Cars = GetCarsByPerson(person.IdPerson);
                        persons.Add(person);
                    }
                }

                dr.Close();
            }
            catch (Exception e)
            {
                if (conn.State != ConnectionState.Closed)
                {
                    conn.Close();
                }
            }
            return persons;
        }

        public bool UpdatePerson(Person p)
        {
            Person person = p;
            bool returnValue = false;
            DbProviderFactory provider = DbProviderFactories.GetFactory(dbProvider);
            DbConnection conn = provider.CreateConnection();
            conn.ConnectionString = connectionString;
            DbCommand cmd = provider.CreateCommand();
            cmd.Connection = conn;
            try
            {
                string sqlQuery = "UPDATE person SET firstName = @firstName, lastName = @lastName, yearOfBirth = @yearOfBirth WHERE idPerson = @idPerson";
                DbParameter parameter = provider.CreateParameter();
                parameter.ParameterName = "@idPerson";
                parameter.Value = person.IdPerson;
                cmd.Parameters.Add(parameter);

                parameter = provider.CreateParameter();
                parameter.ParameterName = "@firstName";
                parameter.Value = person.FirstName;
                cmd.Parameters.Add(parameter);

                parameter = provider.CreateParameter();
                parameter.ParameterName = "@lastName";
                parameter.Value = person.LastName;
                cmd.Parameters.Add(parameter);

                parameter = provider.CreateParameter();
                parameter.ParameterName = "@yearOfBirth";
                parameter.Value = person.YearOfBirt;
                cmd.Parameters.Add(parameter);

                cmd.CommandText = sqlQuery;
                conn.Open();
                if (cmd.ExecuteNonQuery() > 0)
                {
                    returnValue = true;
                }
                conn.Close();
            }
            catch (Exception e)
            {
                if (conn.State != ConnectionState.Closed)
                {
                    conn.Close();
                }
                return returnValue;
            }
            return returnValue;
        }

        public bool DeletePerson(Person p)
        {
            Person person = p;
            bool returnValue = false;
            DbProviderFactory provider = DbProviderFactories.GetFactory(dbProvider);
            DbConnection conn = provider.CreateConnection();
            conn.ConnectionString = connectionString;
            DbCommand cmd = provider.CreateCommand();
            cmd.Connection = conn;
            try
            {
                string sqlQuery = "DELETE FROM person WHERE idPerson = @idPerson";
                DbParameter parameter = provider.CreateParameter();
                parameter.ParameterName = "@idPerson";
                parameter.Value = person.IdPerson;
                cmd.Parameters.Add(parameter);

                cmd.CommandText = sqlQuery;
                conn.Open();
                if (cmd.ExecuteNonQuery() > 0)
                {
                    returnValue = true;
                }
                conn.Close();
            }
            catch (Exception e)
            {
                if (conn.State != ConnectionState.Closed)
                {
                    conn.Close();
                }
                return returnValue;
            }
            return returnValue;
        }

        public Color GetColorById(int id)
        {
            Color color = new Color();
            DbProviderFactory provider = DbProviderFactories.GetFactory(dbProvider);
            DbConnection conn = provider.CreateConnection();
            conn.ConnectionString = connectionString;
            DbCommand cmd = provider.CreateCommand();
            cmd.Connection = conn;
            try
            {
                string sqlQuery = "SELECT * FROM color WHERE idColor = @idColor";
                DbParameter parameter = provider.CreateParameter();
                parameter.ParameterName = "@idColor";
                parameter.Value = id;
                cmd.Parameters.Add(parameter);
                cmd.CommandText = sqlQuery;
                conn.Open();
                DbDataReader dr = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
                if (dr.HasRows)
                {
                    while (dr.Read())
                    {
                        color.IdColor = (int)dr["IdColor"];
                        color.Value = (string)dr["Value"];
                        color.Cars = GetCarsByColor(color.IdColor);
                    }
                }

                dr.Close();
            }
            catch (Exception e)
            {
                if (conn.State != ConnectionState.Closed)
                {
                    conn.Close();
                }
            }
            return color;
        }

        public ObservableCollection<Color> GetColors()
        {
            ObservableCollection<Color> colors = new ObservableCollection<Color>();
            DbProviderFactory provider = DbProviderFactories.GetFactory(dbProvider);
            DbConnection conn = provider.CreateConnection();
            conn.ConnectionString = connectionString;
            DbCommand cmd = provider.CreateCommand();
            cmd.Connection = conn;
            try
            {
                string sqlQuery = "SELECT * FROM color";
                cmd.CommandText = sqlQuery;
                conn.Open();
                DbDataReader dr = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
                if (dr.HasRows)
                {
                    while (dr.Read())
                    {
                        Color color = new Color();
                        color.Value = (string)dr["Value"];
                        color.IdColor = (int)dr["IdColor"];
                        colors.Add(color);
                    }
                }

                dr.Close();
            }
            catch (Exception e)
            {
                if (conn.State != ConnectionState.Closed)
                {
                    conn.Close();
                }
            }
            return colors;
        }

        public bool UpdateColor(Color c)
        {
            Color color = c;
            bool returnValue = false;
            DbProviderFactory provider = DbProviderFactories.GetFactory(dbProvider);
            DbConnection conn = provider.CreateConnection();
            conn.ConnectionString = connectionString;
            DbCommand cmd = provider.CreateCommand();
            cmd.Connection = conn;
            try
            {
                string sqlQuery = "UPDATE color SET value = @value WHERE idColor = @idColor";
                DbParameter parameter = provider.CreateParameter();
                parameter.ParameterName = "@idColor";
                parameter.Value = color.IdColor;
                cmd.Parameters.Add(parameter);

                parameter = provider.CreateParameter();
                parameter.ParameterName = "@value";
                parameter.Value = color.Value;
                cmd.Parameters.Add(parameter);

                cmd.CommandText = sqlQuery;
                conn.Open();
                if (cmd.ExecuteNonQuery() > 0)
                {
                    returnValue = true;
                }
                conn.Close();
            }
            catch (Exception e)
            {
                if (conn.State != ConnectionState.Closed)
                {
                    conn.Close();
                }
                return returnValue;
            }
            return returnValue;
        }

        public bool DeleteColor(Color c)
        {
            Color color = c;
            bool returnValue = false;
            DbProviderFactory provider = DbProviderFactories.GetFactory(dbProvider);
            DbConnection conn = provider.CreateConnection();
            conn.ConnectionString = connectionString;
            DbCommand cmd = provider.CreateCommand();
            cmd.Connection = conn;
            try
            {
                string sqlQuery = "DELETE FROM color WHERE idColor = @idColor";
                DbParameter parameter = provider.CreateParameter();
                parameter.ParameterName = "@idColor";
                parameter.Value = color.IdColor;
                cmd.Parameters.Add(parameter);

                cmd.CommandText = sqlQuery;
                conn.Open();
                if (cmd.ExecuteNonQuery() > 0)
                {
                    returnValue = true;
                }
                conn.Close();
            }
            catch (Exception e)
            {
                if (conn.State != ConnectionState.Closed)
                {
                    conn.Close();
                }
                return returnValue;
            }
            return returnValue;
        }

        public Car GetCarById(int id)
        {
            Car car = new Car();
            DbProviderFactory provider = DbProviderFactories.GetFactory(dbProvider);
            DbConnection conn = provider.CreateConnection();
            conn.ConnectionString = connectionString;
            DbCommand cmd = provider.CreateCommand();
            cmd.Connection = conn;
            try
            {
                string sqlQuery = "SELECT * FROM car WHERE idCar = @idCar";
                DbParameter parameter = provider.CreateParameter();
                parameter.ParameterName = "@idCar";
                parameter.Value = id;
                cmd.Parameters.Add(parameter);
                cmd.CommandText = sqlQuery;
                conn.Open();
                DbDataReader dr = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
                if (dr.HasRows)
                {
                    while (dr.Read())
                    {
                        car.IdCar = (int)dr["IdCar"];
                        car.Mark = (string)dr["Mark"];
                        car.ProductionYear = (int)dr["ProductionYear"];
                        car.IdColor = (int)dr["IdColor"];
                        car.IdPerson = (int)dr["IdPerson"];
                    }
                }

                dr.Close();
            }
            catch (Exception e)
            {
                if (conn.State != ConnectionState.Closed)
                {
                    conn.Close();
                }
            }
            return car;
        }

        public ObservableCollection<Car> GetCars()
        {
            ObservableCollection<Car> cars = new ObservableCollection<Car>();
            DbProviderFactory provider = DbProviderFactories.GetFactory(dbProvider);
            DbConnection conn = provider.CreateConnection();
            conn.ConnectionString = connectionString;
            DbCommand cmd = provider.CreateCommand();
            cmd.Connection = conn;
            try
            {
                string sqlQuery = "SELECT * FROM car";
                cmd.CommandText = sqlQuery;
                conn.Open();
                DbDataReader dr = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
                if (dr.HasRows)
                {
                    while (dr.Read())
                    {
                        Car car = new Car();
                        car.IdCar = (int)dr["IdCar"];
                        car.Mark = (string)dr["Mark"];
                        car.ProductionYear = (int)dr["ProductionYear"];
                        car.IdColor = (int)dr["IdColor"];
                        car.IdPerson = (int)dr["IdPerson"];
                        cars.Add(car);
                    }
                }

                dr.Close();
            }
            catch (Exception e)
            {
                if (conn.State != ConnectionState.Closed)
                {
                    conn.Close();
                }
            }
            return cars;
        }

        public bool UpdateCar(Car c)
        {
            Car car = c;
            bool returnValue = false;
            DbProviderFactory provider = DbProviderFactories.GetFactory(dbProvider);
            DbConnection conn = provider.CreateConnection();
            conn.ConnectionString = connectionString;
            DbCommand cmd = provider.CreateCommand();
            cmd.Connection = conn;
            try
            {
                string sqlQuery = "UPDATE car SET mark = @mark, productionYear = @productionYear, idColor = @idColor, idPerson = @idPerson WHERE idCar = @idCar";
                DbParameter parameter = provider.CreateParameter();
                parameter.ParameterName = "@idCar";
                parameter.Value = car.IdCar;
                cmd.Parameters.Add(parameter);

                parameter = provider.CreateParameter();
                parameter.ParameterName = "@mark";
                parameter.Value = car.Mark;
                cmd.Parameters.Add(parameter);

                parameter = provider.CreateParameter();
                parameter.ParameterName = "@productionYear";
                parameter.Value = car.ProductionYear;
                cmd.Parameters.Add(parameter);

                parameter = provider.CreateParameter();
                parameter.ParameterName = "@idColor";
                parameter.Value = car.IdColor;
                cmd.Parameters.Add(parameter);

                parameter = provider.CreateParameter();
                parameter.ParameterName = "@idPerson";
                parameter.Value = car.IdPerson;
                cmd.Parameters.Add(parameter);

                cmd.CommandText = sqlQuery;
                conn.Open();
                if (cmd.ExecuteNonQuery() > 0)
                {
                    returnValue = true;
                }
                conn.Close();
            }
            catch (Exception e)
            {
                if (conn.State != ConnectionState.Closed)
                {
                    conn.Close();
                }
                return returnValue;
            }
            return returnValue;
        }

        public bool DeleteCar(Car c)
        {
            Car car = c;
            bool returnValue = false;
            DbProviderFactory provider = DbProviderFactories.GetFactory(dbProvider);
            DbConnection conn = provider.CreateConnection();
            conn.ConnectionString = connectionString;
            DbCommand cmd = provider.CreateCommand();
            cmd.Connection = conn;
            try
            {
                string sqlQuery = "DELETE FROM car WHERE idCar = @idCar";
                DbParameter parameter = provider.CreateParameter();
                parameter.ParameterName = "@idCar";
                parameter.Value = car.IdCar;
                cmd.Parameters.Add(parameter);

                cmd.CommandText = sqlQuery;
                conn.Open();
                if (cmd.ExecuteNonQuery() > 0)
                {
                    returnValue = true;
                }
                conn.Close();
            }
            catch (Exception e)
            {
                if (conn.State != ConnectionState.Closed)
                {
                    conn.Close();
                }
                return returnValue;
            }
            return returnValue;
        }

        public ObservableCollection<Car> GetCarsByPerson(int id)
        {
            ObservableCollection<Car> cars = new ObservableCollection<Car>();
            DbProviderFactory provider = DbProviderFactories.GetFactory(dbProvider);
            DbConnection conn = provider.CreateConnection();
            conn.ConnectionString = connectionString;
            DbCommand cmd = provider.CreateCommand();
            cmd.Connection = conn;
            try
            {
                string sqlQuery = "SELECT * FROM car WHERE idPerson = @idPerson";
                DbParameter parameter = provider.CreateParameter();
                parameter.ParameterName = "@idPerson";
                parameter.Value = id;
                cmd.Parameters.Add(parameter);
                cmd.CommandText = sqlQuery;
                conn.Open();
                DbDataReader dr = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
                if (dr.HasRows)
                {
                    while (dr.Read())
                    {
                        Car car = new Car();
                        car.IdCar = (int)dr["IdCar"];
                        car.Mark = (string)dr["Mark"];
                        car.ProductionYear = (int)dr["ProductionYear"];
                        car.IdColor = (int)dr["IdColor"];
                        car.IdPerson = (int)dr["IdPerson"];
                        cars.Add(car);
                    }
                }

                dr.Close();
            }
            catch (Exception e)
            {
                if (conn.State != ConnectionState.Closed)
                {
                    conn.Close();
                }
            }
            return cars;
        }

        public ObservableCollection<Car> GetCarsByColor(int id)
        {
            ObservableCollection<Car> cars = new ObservableCollection<Car>();
            DbProviderFactory provider = DbProviderFactories.GetFactory(dbProvider);
            DbConnection conn = provider.CreateConnection();
            conn.ConnectionString = connectionString;
            DbCommand cmd = provider.CreateCommand();
            cmd.Connection = conn;
            try
            {
                string sqlQuery = "SELECT * FROM car WHERE idColor = @idColor";
                DbParameter parameter = provider.CreateParameter();
                parameter.ParameterName = "@idColor";
                parameter.Value = id;
                cmd.Parameters.Add(parameter);
                cmd.CommandText = sqlQuery;
                conn.Open();
                DbDataReader dr = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
                if (dr.HasRows)
                {
                    while (dr.Read())
                    {
                        Car car = new Car();
                        car.IdCar = (int)dr["IdCar"];
                        car.Mark = (string)dr["Mark"];
                        car.ProductionYear = (int)dr["ProductionYear"];
                        car.IdColor = (int)dr["IdColor"];
                        car.IdPerson = (int)dr["IdPerson"];
                        cars.Add(car);
                    }
                }

                dr.Close();
            }
            catch (Exception e)
            {
                if (conn.State != ConnectionState.Closed)
                {
                    conn.Close();
                }
            }
            return cars;
        }

        public Color GetColorByCarId(int idCar)
        {
            Color color = new Color();
            DbProviderFactory provider = DbProviderFactories.GetFactory(dbProvider);
            DbConnection conn = provider.CreateConnection();
            conn.ConnectionString = connectionString;
            DbCommand cmd = provider.CreateCommand();
            cmd.Connection = conn;
            try
            {
                string sqlQuery = @"SELECT col.idColor, col.value
                                    FROM car c join color col ON c.IdColor = col.IdColor
                                    WHERE c.IdCar = @idCar";
                DbParameter parameter = provider.CreateParameter();
                parameter.ParameterName = "@idCar";
                parameter.Value = idCar;
                cmd.Parameters.Add(parameter);
                cmd.CommandText = sqlQuery;
                conn.Open();
                DbDataReader dr = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
                if (dr.HasRows)
                {
                    while (dr.Read())
                    {
                        color.IdColor = (int)dr["IdColor"];
                        color.Value = (string)dr["Value"];
                        color.Cars = GetCarsByColor(color.IdColor);
                    }
                }

                dr.Close();
            }
            catch (Exception e)
            {
                if (conn.State != ConnectionState.Closed)
                {
                    conn.Close();
                }
            }
            return color;
        }
    }
}


Data Access Components - czyli obiekty przedstawiające tabele w bazie danych:
Car.cs:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.ObjectModel;

namespace DataAccessComponents
{
    public class Car
    {
        private int _idCar;

        public int IdCar
        {
            get { return _idCar; }
            set { _idCar = value; }
        }

        private string _mark;

        public string Mark
        {
            get { return _mark; }
            set { _mark = value; }
        }

        private int _productionYear;

        public int ProductionYear
        {
            get { return _productionYear; }
            set { _productionYear = value; }
        }

        private int _idColor;

        public int IdColor
        {
            get { return _idColor; }
            set { _idColor = value; }
        }

        private int _idPerson;

        public int IdPerson
        {
            get { return _idPerson; }
            set { _idPerson = value; }
        }


        public Car(int idCar, int productionYear, string mark, int idColor, int idPerson)
        {
            _idCar = idCar;
            _mark = mark;
            _productionYear = productionYear;
            _idCar = idColor;
            _idPerson = idPerson;
        }

        public Car()
            : this(0, 0, null, 0, 0)
        {
        }
    }
}


Color.cs:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.ObjectModel;

namespace DataAccessComponents
{
    public class Color
    {
        private int _idColor;

        public int IdColor
        {
            get { return _idColor; }
            set { _idColor = value; }
        }

        private string _value;

        public string Value
        {
            get { return _value; }
            set { _value = value; }
        }

        private ObservableCollection<Car> _cars;

        public ObservableCollection<Car> Cars
        {
            get { return _cars; }
            set { _cars = value; }
        }

        public Color(int idColor, string value, ObservableCollection<Car> cars)
        {
            _cars = cars;
            _idColor = idColor;
            _value = value;
        }

        public Color()
            : this(0, null, null)
        {
        }
    }
}


Person.cs:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.ObjectModel;

namespace DataAccessComponents
{
    public class Person
    {
        private int _idPerson;

        public int IdPerson
        {
            get { return _idPerson; }
            set { _idPerson = value; }
        }

        private string _firstName;

        public string FirstName
        {
            get { return _firstName; }
            set { _firstName = value; }
        }

        private string _lastName;

        public string LastName
        {
            get { return _lastName; }
            set { _lastName = value; }
        }

        private int _yearOfBirt;

        public int YearOfBirt
        {
            get { return _yearOfBirt; }
            set { _yearOfBirt = value; }
        }

        private ObservableCollection<Car> _cars;

        public ObservableCollection<Car> Cars
        {
            get { return _cars; }
            set { _cars = value; }
        }


        public Person(int idPerson, string firstName, string lastName, int yearOfBirt, ObservableCollection<Car> cars)
        {
            _idPerson = idPerson;
            _firstName = firstName;
            _lastName = lastName;
            _yearOfBirt = yearOfBirt;
            _cars = cars;
        }

        public Person()
            : this(0, null, null, 0, null)
        {
        }
    }
}


Business Logic Layer:
CarBL.cs:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using DAL;
using System.Collections.ObjectModel;
using DataAccessComponents;


namespace BL
{
    public class CarBL
    {
        private WPFDbOperations dal = new WPFDbOperations();

        public Car GetCarById(int idCar)
        {
            return dal.GetCarById(idCar);
        }

        public ObservableCollection<Car> GetCars()
        {
            return dal.GetCars();
        }

        public ObservableCollection<Car> GetCarsByColor(int idColor)
        {
            return dal.GetCarsByColor(idColor);
        }

        public ObservableCollection<Car> GetCarByPerson(int idPerson)
        {
            return dal.GetCarsByPerson(idPerson);
        }

        public bool DeleteCar(Car car)
        {
            return dal.DeleteCar(car);
        }

        public bool UpdateCarInformation(Car car)
        {
            return dal.UpdateCar(car);
        }
    }
}


ColorBL.cs:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using DAL;
using DataAccessComponents;
using System.Collections.ObjectModel;

namespace BL
{
    public class ColorBL
    {
        private WPFDbOperations op = new WPFDbOperations();

        public ObservableCollection<Color> GetAllColors()
        {
            return op.GetColors();
        }

        public Color GetColorInformation(int idColor)
        {
            return op.GetColorById(idColor);
        }

        public bool DeleteColorById(Color color)
        {
            return op.DeleteColor(color);
        }

        public bool UpdateColorInformation(Color color)
        {
            return op.UpdateColor(color);
        }

        public Color GetCarColor(int idCar)
        {
            return op.GetColorByCarId(idCar);
        }
    }
}


PersonBL.cs:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.ObjectModel;
using DataAccessComponents;
using DAL;


namespace BL
{
    public class PersonBL
    {
        private WPFDbOperations op = new WPFDbOperations();

        public ObservableCollection<Person> GetAllPerson()
        {
            return op.GetPersons();
        }

        public Person GetPersonById(int idPerson)
        {
            return op.GetPersonById(idPerson);
        }

        public bool DeletePersonById(Person p)
        {
            return op.DeletePerson(p);
        }

        public bool UpdatePersonInformation(Person p)
        {
            return op.UpdatePerson(p);
        }
    }
}


MainWindow.xaml.cs:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using BL;
using DataAccessComponents;

namespace WPFDbBinding
{
    /// <summary>
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void lbCars_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
        {
            if (lbCars.SelectedIndex > -1)
            {
                Car car = lbCars.SelectedItem as Car;
                if (car != null)
                {
                    int idCar = car.IdCar;
                    ColorBL cbl = new ColorBL();
                    DataAccessComponents.Color color = cbl.GetCarColor(car.IdCar);
                    lbColors.Items.Clear();
                    lbColors.Items.Add(color);
                }
             }
        }
    }
}


MainWindow.xaml:
<Window x:Class="WPFDbBinding.MainWindow"
       xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
       xmlns:c="clr-namespace:BL;assembly=BL"
       xmlns:s="clr-namespace:System;assembly=mscorlib"
       Title="MainWindow" Height="350" Width="525" WindowStartupLocation="CenterScreen">
    <Window.Resources>
        <ObjectDataProvider MethodName="GetAllPerson" ObjectType="{x:Type c:PersonBL}" x:Key="AllPersons" />

        <DataTemplate x:Key="ColorTemplate">
            <StackPanel Orientation="Vertical">
                <TextBlock Text="{Binding Path=Value}" />
            </StackPanel>
        </DataTemplate>

        <DataTemplate x:Key="CarTemplate">
            <ListBoxItem>
                <ListBoxItem.Content>
                    <StackPanel>
                        <StackPanel.Background>
                            <LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="1,1">
                                <GradientStopCollection>
                                    <GradientStop Color="LightSlateGray" Offset="0.33" />
                                    <GradientStop Color="LightSkyBlue" Offset="0.66" />
                                    <GradientStop Color="LightGreen" Offset="1.0" />
                                </GradientStopCollection>
                            </LinearGradientBrush>
                        </StackPanel.Background>
                        <TextBlock Text="{Binding Path=Mark}" />
                        <TextBlock Text="{Binding Path=ProductionYear}" />
                    </StackPanel>
                </ListBoxItem.Content>
            </ListBoxItem>
        </DataTemplate>

        <DataTemplate x:Key="PeopleList">
            <Border BorderBrush="Blue" BorderThickness="2" CornerRadius="10" Width="{Binding ElementName=lbPerson, Path=Width}">
                <Border.Background>
                    <LinearGradientBrush EndPoint="1,1" StartPoint="0,0">
                        <GradientStopCollection>
                            <GradientStop Offset="0.33" Color="Beige" />
                            <GradientStop Offset="0.66" Color="Azure" />
                            <GradientStop Offset="1.0" Color="BlanchedAlmond" />
                        </GradientStopCollection>
                    </LinearGradientBrush>
                </Border.Background>
                <StackPanel Orientation="Vertical">
                    <Label Content="{Binding Path=FirstName}" />
                    <Label Content="{Binding Path=LastName}" />
                    <Label Content="{Binding Path=YearOfBirt}" />
                </StackPanel>
            </Border>
        </DataTemplate>

    </Window.Resources>

    <Grid ShowGridLines="True">
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition />
            <ColumnDefinition />
            <ColumnDefinition />
        </Grid.ColumnDefinitions>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition />
            <RowDefinition Height="0.2*" />
        </Grid.RowDefinitions>
        <StackPanel Grid.Column="0" Grid.Row="0" Orientation="Vertical" >
            <TextBlock Text="Osoby:" HorizontalAlignment="Center"/>
            <ListBox SelectedIndex="0" Name="lbPerson" ItemsSource="{Binding Source={StaticResource ResourceKey=AllPersons}}" ItemTemplate="{StaticResource ResourceKey=PeopleList}"/>
        </StackPanel>

        <StackPanel Grid.Column="1" Grid.Row="0" Orientation="Vertical">
            <TextBlock Text="Pojazdy:" HorizontalAlignment="Center" />
            <ListBox Name="lbCars" ItemTemplate="{StaticResource ResourceKey=CarTemplate}" ItemsSource="{Binding ElementName=lbPerson, Path=SelectedItem.Cars, Mode=OneWay}" SelectionChanged="lbCars_SelectionChanged" />
        </StackPanel>

        <StackPanel Grid.Column="2" Grid.Row="0" Orientation="Vertical">
            <TextBlock Text="Kolor:" HorizontalAlignment="Center" />
            <ListBox Name="lbColors" ItemTemplate="{StaticResource ResourceKey=ColorTemplate}" />
        </StackPanel>
    </Grid>
</Window>


Czylli po wprowadzeniu wszystkiego nasz Solution powinien wyglądać następująco:


Parę słów o projekcie. Podczas bindowania należy używać właściwości (najprostsze bindowanie). Jeżeli chcemy bindować do metody zwracającej rezultat w postaci obiektu czy też listy możemy skorzystać z ObjectDataProvider:
<ObjectDataProvider MethodName="GetAllPerson" ObjectType="{x:Type c:PersonBL}" x:Key="AllPersons" />

W przypadku list obiektów które bindujemy z ListBoxem warto w Resourcach tworzyć DataTemplate, który umożliwia nadanie wyglądu tworzonemu wynikowi.

Działająca aplikacja:

Dodawanie kolejnych opcji typu dodanie kolejnego samochodu czy osoby wiąże się tylko z stworzeniem odpowiednich kontrolek do wprowadzania danych, validacji oraz skorzystania z gotowych metod zawartych w Business Logic Layer (BL w projekcie).Jak widać praca z własnymi obiektami nie jest taka trudna. W następnej części zobaczymy jak prosto bindować takie obiekty jak DataSet, LINQ oraz trochę o wydajności w przypadku pracy z dużą ilością danych.

Projekt można pobrać stąd.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz