sobota, 22 października 2011

Prism czyli DI

DI czyli Dependency Injection (wstrzykiwanie zależności) to technika usuwająca zależności pomiędzy komponentami. Definicję można znaleźć np. w wikipedi czy też w wielu innych źródłach, jednak dla osób wolących zobaczyć w przykładzie o co chodzi pokażę na przykładzie w jaki sposób można skorzystać z dobrodziejstwa DI.

W celu zaprezentowania działania DI stworzymy prostą aplikację konsolową. Będzie to prosta klasa realizująca wzorzec Repository:

Code:
  public class Person 
  {
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
    public int BirthYear { get; set; }

    public override string ToString()
    {
      return string.Format("{0} {1} {2}", FirstName, LastName, BirthYear);
    }
  }


Code:
  public interface IRepository<T>
  {
    void Add(T entity);
    void Remove(T entity);
    IEnumerable<T> GetElements();
  }


Code:
  public interface IPersonRepository : IRepository<Person>
  {

  }


Code:
  public class PersonRepository : IPersonRepository
  {
    private List<Person> lPersonList = new List<Person>(); 

    public void Add(Person entity)
    {
      lPersonList.Add(entity);
    }

    public void Remove(Person entity)
    {
      lPersonList.Remove(entity);
    }

    public IEnumerable<Person> GetElements()
    {
      return lPersonList;
    }
  }

Funkcja main będzie zawierać następujący kod:

Code:
    static void Main(string[] args)
    {
      var unityContainer = new UnityContainer();
      unityContainer.RegisterType<IPersonRepository, PersonRepository>();

      var personRepository = unityContainer.Resolve<IPersonRepository>();
      personRepository.Add(new Person {FirstName = "Jacek", BirthYear = 2000, LastName = "Kowalski"});
      foreach (var person in personRepository.GetElements())
      {
        Console.WriteLine(person);
      }
    }

Na początku tworzymy nasz kontener. Następnie  następuje rejestracja interfejsu wraz z implementacją. Zabieg ten mówi: jeżeli użytkownik zażąda zwrócenia obiektu implementującego IPersonRepository - użytkownik otrzyma konkretną implementację w postaci obiektu klasy PersonRepository.
Następnie następuje pobranie obiektu na podstawie interfejsu - Resolve. Użytkownikowi zostaje zwrócony obiekt klasy PersonRepository na którym operuje jak na zwykłym obiekcie.

Przykład przedstawiony powyżej nie jest wymyślnym przykładem i nie obrazuje możliwości jakie daje DI w bardziej złożonym projekcie. Dlatego spróbujemy trochę bardziej skomplikować przykład:
Do naszego repozytorium dodamy interfejs odpowiedzialny za obliczanie całkowitego wynagrodzenia na podstawie wymyślonego wzoru:


Code:
  public interface IEducationalYears
  {
    int EducationYears(Person persons);
  }


Code:
  public class EducationalYears : IEducationalYears
  {
    public int EducationYears(Person person)
    {
      int sum = 0;
      int age = DateTime.Now.Year - person.BirthYear;
      sum += age > 18 ? 11 : age - 7;

      return sum;
    }
  }


Code:
  public interface IPersonRepository : IRepository<Person>
  {
    decimal CalculateTotalWage();
  }


Code:
public class PersonRepository : IPersonRepository
  {
    private List<Person> lPersonList = new List<Person>();
    private IEducationalYears _educationalYears;

    public PersonRepository(IEducationalYears educationalYears)
    {
      _educationalYears = educationalYears;
    }

    public void Add(Person entity)
    {
      lPersonList.Add(entity);
    }

    public void Remove(Person entity)
    {
      lPersonList.Remove(entity);
    }

    public IEnumerable<Person> GetElements()
    {
      return lPersonList;
    }

    public decimal CalculateTotalWage()
    {
      decimal sum = decimal.Zero;
      foreach (var person in lPersonList)
      {
        sum += _educationalYears.EducationYears(person) * 125;
      }

      return sum;
    }
  }


Code:
    static void Main(string[] args)
    {
      var unityContainer = new UnityContainer();
      unityContainer.RegisterType<IPersonRepository, PersonRepository>();
      unityContainer.RegisterType<IEducationalYears, EducationalYears>();

      var personRepository = unityContainer.Resolve<IPersonRepository>();
      personRepository.Add(new Person {FirstName = "Jacek", BirthYear = 2000, LastName = "Kowalski"});
      foreach (var person in personRepository.GetElements())
      {
        Console.WriteLine(person);
      }
      Console.WriteLine("Totale wage: {0}", personRepository.CalculateTotalWage());
    }

Jak widać w funkcji main dodaliśmy tylko linijki odpowiedzialne za wyświetlenie wartości wynagrodzenia oraz zarejestrowaliśmy nowy typ w kontenerze.
Dzięki temu nie musimy w konstruktorze podawać konkretnego obiektu. Zaleta ta daje nam niezależność w przypadku rozszerzania funkcjonalności klas. Wystarczy że w konstruktorze dodamy odpowiednie obiekty, a w kontenerze zarejestrujemy nowe typy.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wstrzykiwanie_zale%C5%BCno%C5%9Bci

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz