poniedziałek, 1 kwietnia 2013

Walidacja ASP.NET MVC 4

O walidacji pisałem już wcześniej w kursie o ASP.NET MVC 2.
W wersji trzeciej i czwartej dodano nowe możliwości walidacji o których napiszę w tym poście.


1. Atrybuty
Atrybuty opisywałem w przypadku wersji drugiej ASP.NET MVC - nie będę więc powielał już napisanego tekstu.
Dla przypomnienia tylko w jaki sposób je dodajemy do naszego modelu:

Code:
    [StringLength(50)]
    public string FirstName { get; set; }

Dodano nowe atrybuty, wśród nich m.in: EmailAddress, Url, CreditCard, Phone, Remote, Display, DisplayFormat.

Ostatni atrybut - Remote pozwala na napisanie kodu, który wykonuje walidację po stronie serwera bez potrzeby wysyłania całego formularza do serwera. Bardzo dobry przykład ilustrujący zastosowanie tego atrybutu można znaleźć w msdn http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg508808%28v=vs.98%29.aspx


2. Napisanie własnego atrybutu walidacji
Jeżeli kilka właściwości w modelu wymaga tego samego sposobu walidacji, można go zamknąć w atrybucie dziedziczącym po klasie ValidationAttribute:

Code:
  public class CustomValidationAttribute : ValidationAttribute
  {
    public CustomValidationAttribute() : base("{0} is not valid")
    {
      
    }

    protected override ValidationResult IsValid(object value, ValidationContext validationContext)
    {
      //Validacja

      return ValidationResult.Success;
    }
  }

W naszej klasie nadpisujemy metodę IsValid i umieszczamy w niej kod odpowiedzialny za walidację wartości. w przypadku powodzenia zwracamy wartość Success, w innym przypadku zwracamy obiekt ValidationResult z wiadomością błędu.


3. Interfejs IValidatableObject
Zaletą tego rozwiązania jest to, że mamy dostęp do całego obiektu modelu w momencie przeprowadzania walidacji. W przypadku atrybutów możemy przeprowadzić walidację więcej niż jednego pola na raz, jednak korzystając z interfejsu IValidatableObject jest to o wiele prostsze.
Przykład:

Code:
  public class ApplicationUser : IEditModel, IValidatableObject
  {
    public int Id { get; set; }

    [StringLength(50)]
    public string FirstName { get; set; }

    public string LastName { get; set; }
    public bool SecretField { get; set; }

    public IEnumerable<ValidationResult> Validate(ValidationContext validationContext)
    {
      if (FirstName.Length > 30 && LastName.Length > 30)
      {
        yield return new ValidationResult("Something is wrong...");
      }
    }
  }

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz