poniedziałek, 26 grudnia 2011

Bridge Pattern

Bridge pattern (most) - strukturalny wzorzec projektowy pozwalający oddzielić abstrakcję obiektu od jego implementacji.

Zobaczmy na diagram klas:


Klasy które uczestniczą w tym wzorcu:
Abstraction - definiuje interfejs abstrackji oraz posiada referencję do implementacji
RefinedAbstraction - rozszerza interfejs abstrakcji
Implementator - definiuje interfejs implementatora. Interfejs ten nie musi być zgodny z abstrakcją. Przeważnie Implementator dostarcza niskopoziomowego interfejsu, a abstrakcja operuje na tym interfejsie.
ConcreteImplementator - implementuje interfejs Implementatora.

Dzięki wzorcowi oddzielamy interfejs od implementacji. Głównym celem jest wydzielenie operacji do interfejsu aby klient i serwis mogli działać oddzielnie.
Zysk z zastosowania wzorca:
 • oddzielenie interfejsu od implementacji
 • zwiększona elastyczność - zarówno interfejs jak i konkretną klasę można rozwijać indywidualnie
 • ukrycie implementacji przed klientem 
Przykład realizacji:


Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace BridgePatternExample
{
  public class Program
  {
    static void Main()
    {
      var customers = new Customers{DataContext = new CustomerContext()};
      customers.Add(new Customer{BirthYear = 2000, FirstName = "Mark", Id = 1, LastName = "Poldkowski"});
      customers.Add(new Customer { BirthYear = 2000, FirstName = "Sylwester", Id = 2, LastName = "Markowski" });
      customers.Add(new Customer { BirthYear = 2000, FirstName = "Paweł", Id = 3, LastName = "Szymanowski" });

      customers.Print();
    }
  }

  public abstract class CustomersTable
  {
    public DataContext DataContext { get; set; }

    public abstract void Add(EntityBase customer);
    public abstract void Remove(EntityBase customer);
    public abstract EntityBase Find(int id);
    public abstract void Print();
  }

  public class Customers : CustomersTable
  {
    public override void Add(EntityBase customer)
    {
      DataContext.AddEntity(customer);
    }

    public override void Remove(EntityBase customer)
    {
      DataContext.RemoveEntity(customer);
    }

    public override EntityBase Find(int id)
    {
      return DataContext.FindEntity(id);
    }

    public override void Print()
    {
      DataContext.PrintCustomers();
    }
  }

  public abstract class DataContext
  {
    public abstract void AddEntity(EntityBase entity);
    public abstract void RemoveEntity(EntityBase entity);
    public abstract EntityBase FindEntity(int id);

    public abstract void PrintCustomers();
  }

  public class CustomerContext : DataContext
  {
    private List<EntityBase> _customers = new List<EntityBase>();

    public override void AddEntity(EntityBase entity)
    {
      _customers.Add(entity);
    }

    public override void RemoveEntity(EntityBase entity)
    {
      _customers.Remove(entity);
    }

    public override EntityBase FindEntity(int id)
    {
      return _customers.FirstOrDefault(entity => entity.Id == id);
    }

    public override void PrintCustomers()
    {
      foreach (var customer in _customers)
      {
        Console.WriteLine(customer);
      }
    }
  }

  public abstract class EntityBase
  {
    public int Id { get; set; }
  }

  public class Customer : EntityBase
  {
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
    public int BirthYear { get; set; }

    public override string ToString()
    {
      return string.Format("{0} {1} {2}", FirstName, LastName, BirthYear);
    }
  }
}

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz