piątek, 9 grudnia 2011

Nwigacja w Prism - zależności między widokami czyli INavigationAware oraz IRegionMemberLifetime w rolach głównych

Kolejny artykuł z serii View Based Navigation in Prism. Tym razem kilka przydatnych wiadomości nt. dwóch bardzo przydatnych interfejsów z których na pewno będziemy korzystać nie raz, podczas implementacji nawigacji w naszej aplikacji tworzonej w WPF/Silverlight przy użyciu Prism-a.

W ostatnim poście opisałem w jaki sposób w Prism implementujemy nawigację. Z nawigacją związane są bardzo silnie dwa interfejsy:
 • INavigationAware

Code:
 public interface INavigationAware
 {
  void OnNavigatedTo(NavigationContext navigationContext);

  bool IsNavigationTarget(NavigationContext navigationContext);

  void OnNavigatedFrom(NavigationContext navigationContext);
 }

Metody zawarte w tym interfejsie:
 • IsNavigationTarget - decyduje czy dany widok uczestniczy w procesie nawigacji (domyślnie jeżeli widok/VM nie implementuje tego interfejsu jest przyjmowane true)
 • OnNavigateFrom - metoda wywoływana jest przed przystąpieniem do zmiany widoku
 • OnNavigateTo - metoda wywoływana jest po zmianie widoku (załadowaniu nowego widoku)
Cały proces nawigacji można prześledzić na diagramie zawartym w dokumentacji Prisma:Jak zobaczyć w praktyce działanie powyższych metod? Skorzystajmy z stworzonego przez nas ostatnio przykładu i dołóżmy dodatkowe elementy
W widokach A i B dokładamy właściwość CurrentTime oraz Counter oraz implementujemy interfejs INavigationAware:


Code:
using System;
using Microsoft.Practices.Prism.Regions;
using System.ComponentModel;

namespace ModuleA
{
  public class ModuleAViewModel : INotifyPropertyChanged, INavigationAware
  {
    public DateTime CurrentTime
    {
      get { return DateTime.Now; }
    }

    private int _counter;
    public int Counter
    {
      get { return _counter; }
      set
      {
        _counter = value;
        RaisePropertyChanged("Counter");
      }
    }

    public void OnNavigatedTo(NavigationContext navigationContext)
    {
      Counter++;  
    }

    public bool IsNavigationTarget(NavigationContext navigationContext)
    {
      return true;
    }

    public void OnNavigatedFrom(NavigationContext navigationContext)
    {
    }

    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
    private void RaisePropertyChanged(string propertyName)
    {
      if (PropertyChanged != null)
      {
        PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
      }
    }
  }
}

W VM B kod wygląda tak samo więc nie będę go tutaj dwa razy kopiować.

W widokach dokładamy dodatkowe TextBlock-i do wyświetlenia dodatkowych informacji:


Code:
<UserControl x:Class="ModuleB.ModuleBView"
       xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
       xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
       xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
       mc:Ignorable="d" 
       d:DesignHeight="300" d:DesignWidth="300">
  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition />
      <RowDefinition />
      <RowDefinition />
    </Grid.RowDefinitions>
    <TextBlock Text="Moduł B" />
    <TextBlock Text="{Binding CurrentTime, Mode=OneWay}" Grid.Row="1" />
    <TextBox Text="{Binding Counter}" Grid.Row="2" />
  </Grid>
</UserControl>

Odpalmy aplikację i poprzemieszczajmy się pomiędzy widokami:


Efekt jest taki, że data pozostaje cały czas taka sama, a licznik w obu modułach jest inkrementowany.

Jest to dla nas o tyle ważne, że już teraz widzimy iż nasze widoki nie są niszczone. Przechodząc pomiędzy kolejnymi gałęziami naszego meni nawigacyjnego widoki pod spodem pozostają te same (te same instancje klasy).
Korzystanie z tej samem instancji pomiędzy kolejnymi przemieszczeniami się, jest w większości przypadków dla nas korzystną opcją, jednak nie zawsze. Niekiedy wymagamy aby widok był tworzony za każdym razem od nowa. Aby osiągnąć taki rezultat, należy skorzystać z innego interfejsu:
 • IRegionMemberLifetime
Interfejs ten ma następującą definicję:


Code:
 public interface IRegionMemberLifetime
 {
  bool KeepAlive { get; }
 }

Występuje tutaj jedna właściwość KeepAlive, która definiuje czy dany widok w regionie ma być tworzony za każdym razem od nowa, czy też ma zostać użyta już raz stworzona instancja.
Aby zobrazować zasadę działania, zaimplementujemy ten interfejs w module B:


Code:
using System;
using System.ComponentModel;
using Microsoft.Practices.Prism.Regions;

namespace ModuleB
{
  public class ModuleBViewModel : INotifyPropertyChanged, INavigationAware, IRegionMemberLifetime
  {
    public DateTime CurrentTime
    {
      get { return DateTime.Now; }
    }

    private int _counter;
    public int Counter
    {
      get { return _counter; }
      set
      {
        _counter = value;
        RaisePropertyChanged("Counter");
      }
    }

    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
    private void RaisePropertyChanged(string propertyName)
    {
      if (PropertyChanged != null)
      {
        PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
      }
    }

    public void OnNavigatedTo(NavigationContext navigationContext)
    {
      Counter++;
    }

    public bool IsNavigationTarget(NavigationContext navigationContext)
    {
      return true;
    }

    public void OnNavigatedFrom(NavigationContext navigationContext)
    {
    }

    public bool KeepAlive
    {
      get { return false; }
    }
  }
}

Zwracamy wartość false więc nasz widok nie powinien być przetrzymywany w pamięci. Co to oznacza w przypadku rozważanego przykładu?
Zobaczmy efekt działania po kilkakrotnym przemieszczeniu się pomiędzy modułami A i BNa pierwszym screenie widać Moduł A, na drugim B. Licznik pierwszego modułu ma wartość 9 a drugiego 1. Także czas na pierwszym screenie nie zmienił się pomimo upływu go podczas przemieszczania się między widokami jak to ma miejsce w module A.
Z tego wyciągamy wnioski, iż moduł A został raz zainicjowany i jego instancja była używana w dalszej nawigacji. Moduł B za każdym razem był inicjowany od nowa.Omówione tutaj interfejsy z pewnością nie raz przydadzą się nam w naszych aplikacjach w przypadku nawigacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz