sobota, 26 maja 2012

Oracle - stworzenie nowej bazy danych

Bazy Oracle raczej nikomu nie trzeba przedstawić.

W Oracle nie tworzy się stricte bazy danych, a użytkownika który jest powiązany z obiektami występującymi w bazie danych (tabelami, widokami, sekwencjami itd).

Aby utworzyć nowego użytkownika w Oracle postępujemy w następujący sposób:
Za pomocą narzędzia Sql Command Line wprowadzamy kolejno polecenia
connect
system
<password> - hasło które nałożyliśmy podczas instalacji oracl-a
SQL> create user nazwa_uzytkownika identified by password;
SQL> grant connect, resources to nazwa_uzytwkonika;
SQL> exit;

W taki sposób stworzyliśmy użytkownika do którego następnie możemy się połączyć i tworzyć obiekty bazo danowe. 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz