sobota, 10 marca 2012

Entity Framework Code First, Migrations - bardziej złożony scenariusz

W ostatnim poście przedstawiłem w jaki sposób można wykorzystać migracje podczas dodawania nowego pola do encji.
Dziś pokażę, co oprócz prostego dodania pola do bazy potrafi Code-Based Migrations.

Do naszego modelu chcemy dołożyć encję reprezentującą samochód służbowy (CompanyCar). Do samochodów może być przypisanych wielu użytkowników.

Klasa samochód służbowy:


Code:
namespace EF_CodeFirst
{
  public class CompanyCar
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Mark { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    public int ProductionYear { get; set; }
    public string RegisterNumber { get; set; }
  }
}

Do klasy użytkownika dodajemy relację do tabeli CompanyCar oraz dodatkowe pole SalesRepresentative (przedstawiciel handlowy):


Code:
namespace EF_CodeFirst
{
  public class Person
  {
    public int Id { get; set; }
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
    public int BirthYear { get; set; }
    public string Street { get; set; }

    public bool SalesRepresentative { get; set; }
    public CompanyCar CompanyCar { get; set; }
  }
}

Następnie dodajemy kod pozwalający na komunikowanie się encji CompanyCar z bazą danych:


Code:
using System.Configuration;
using System.Data.Entity;

namespace EF_CodeFirst
{
  public class DatabaseContext : DbContext
  {
    public DatabaseContext(string connectionString)
      : base(connectionString)
    {
    }

    public DatabaseContext()
      : base(ConfigurationManager.ConnectionStrings["MyDatabaseConnectionString"].ConnectionString)
    {
      
    }

    public DbSet<Person> Persons { get; set; }
    public DbSet<CompanyCar> CompanyCars { get; set; } 
  }
}

Podobnie jak w poprzednim poście stworzymy nową migrację:
PM> Add-Migration AddSalesRepresentativeToPerson_CompanyCarEntity


Została wygenerowana następująca klasa:


Code:
namespace EF_CodeFirst.Migrations
{
  using System.Data.Entity.Migrations;
  
  public partial class AddSalesRepresentativeToPerson_CompanyCarEntity : DbMigration
  {
    public override void Up()
    {
      CreateTable(
        "CompanyCars",
        c => new
          {
            Id = c.Int(nullable: false, identity: true),
            Mark = c.String(),
            Producer = c.String(),
            ProductionYear = c.Int(nullable: false),
            RegistrationNumber = c.String(nullable: false),
          })
        .PrimaryKey(t => t.Id);
      
      AddColumn("People", "SalesRepresentative", c => c.Boolean(nullable: false));
      AddColumn("People", "CompanyCar_Id", c => c.Int());
      AddForeignKey("People", "CompanyCar_Id", "CompanyCars", "Id");
      CreateIndex("People", "CompanyCar_Id");
    }
    
    public override void Down()
    {
      DropIndex("People", new[] { "CompanyCar_Id" });
      DropForeignKey("People", "CompanyCar_Id", "CompanyCars");
      DropColumn("People", "CompanyCar_Id");
      DropColumn("People", "SalesRepresentative");
      DropTable("CompanyCars");
    }
  }
}

Dodajmy następujące zmiany:
 • kolumna SalesRepresentative będzie NOT NULL, oraz domyślana jej wartość będzie false
 • pole RegistrationNumber będzie NOT NULL, maksymalnie 10 znaków oraz unikalne w całej tabeli
 Zmiany które należy wprowadzić do klasy aby uzyskać taki efekt są następujące:


Code:
namespace EF_CodeFirst.Migrations
{
  using System.Data.Entity.Migrations;
  
  public partial class AddSalesRepresentativeToPerson_CompanyCarEntity : DbMigration
  {
    public override void Up()
    {
      CreateTable(
        "CompanyCars",
        c => new
          {
            Id = c.Int(nullable: false, identity: true),
            Mark = c.String(),
            Producer = c.String(),
            ProductionYear = c.Int(nullable: false),
            RegisterNumber = c.String(nullable: false)
          })
        .PrimaryKey(t => t.Id)
        .Index(u => u.RegisterNumber, unique: true);
      
      AddColumn("People", "SalesRepresentative", c => c.Boolean(nullable: false));
      AddColumn("People", "CompanyCar_Id", c => c.Int());
      AddForeignKey("People", "CompanyCar_Id", "CompanyCars", "Id");
      CreateIndex("People", "CompanyCar_Id");
    }
    
    public override void Down()
    {
      DropIndex("People", new[] { "CompanyCar_Id" });
      DropForeignKey("People", "CompanyCar_Id", "CompanyCars");
      DropColumn("People", "CompanyCar_Id");
      DropColumn("People", "SalesRepresentative");
      DropTable("CompanyCars");
    }
  }
}

Ostatnią czynnością którą należy zrobić - uaktualnienie bazy danych:
PM> Update-Database


Jak widać do bazy zostały dodane odpowiednie pola, żądanego typu oraz odpowiedniej długości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz