niedziela, 4 marca 2012

Memory leaks w Prism

Każda technologia ma swoje zalety i wady. Prism także nie jest pozbawiony wad. Jedną z bardziej widocznych wad jest wycieka pamięci podczas stosowania podregionów. Memory leak, czyli sytuacja w której obiekt jest przechowywany w pamięci, ale nie można się do niego odwołać jest z pewnością jedną z największych bolączek programistycznych. W tym poście postaram się wyjaśnić gdzie znajduje się owy wyciek oraz na podstawie wpisu na blogu Damian Schenkelman-a pokaże w jaki sposób można ominąć ten problem.
Cały problem można znaleźć oficjalnie opisany pod tym adresem.

Podany jest tam także przykład aplikacji, w którym widać efekt działania memory leak-a. Mamy następującą aplikację:


Całość jest zrozumiała i prosta. Po kliknięciu na przycisk Remove MainView from MainRegion oczekujemy, że główny widok wraz z jego pod widokami zostanie usunięty. Drugi przycisk Check RegionManager regions count, sprawdza ile jest aktualnie zarejestrowanych widoków.
Zobaczmy co się stanie w momencie kiedy najpierw usuniemy widoki a następnie wyświetlimy ilość zarejestrowanych widoków:


Jak widać zarejestrowanych widoków jest 3. Powinien być jeden. Pozostałe dwa widoki to TopRightView oraz BottomRightView. Nie zostały usunięte automatycznie.

Rozwiązaniem jest dosyć proste. W momencie zmiany w RegionManager należy przejść po wszystkich widokach regionu i usunąć je.
Realizuje je następująca klasa:


Code:
  public class ClearChildViewsRegionBehavior : RegionBehavior
  {
    public const string BehaviorKey = "ClearChildViews";


    protected override void OnAttach()
    {
      Region.PropertyChanged += RegionPropertyChanged;
    }

    void RegionPropertyChanged(object sender, System.ComponentModelPropertyChangedEventArgs e)
    {
      if (e.PropertyName != "RegionManager") return;
      if (Region.RegionManager != null) return;
      foreach (var dependencyObject in Region.Views.OfType<DependencyObject>())
      {
        dependencyObject.ClearValue(RegionManager.RegionManagerProperty);
      }
    }
  }

Następnie zostaje jeszcze podpięcie klasy w Bootstrapperze:


Code:
    protected override IRegionBehaviorFactory ConfigureDefaultRegionBehaviors()
    {
      var regionBehaviorTypesDictionary = base.ConfigureDefaultRegionBehaviors();
      regionBehaviorTypesDictionary.AddIfMissing
        (ClearChildViewsRegionBehavior.BehaviorKey, typeof(ClearChildViewsRegionBehavior));
      return regionBehaviorTypesDictionary;
    }

Teraz po wykonaniu wcześniej opisanego usunięcia i zliczeniu ilości widoków w regionie powinniśmy uzyskać następujący wynik:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz