niedziela, 10 czerwca 2012

PostgreSql - konfiguracja ODBC na Windows 7

W przypadku Windows 7 x64.
Aby stworzyć połączenie via ODBC dla bazy PostgreSql należy kolejno przejść do:
  1. Panel Sterowania
  2. Narzędzia administracyjne
  3. Źródła danych (ODBC)
 Ukaże się nam następujący ekran:


Wybieramy zakładkę System DSN i klikamy na dodaj:


Okazuje się że na liście nie ma bazy PostgreSql. Dzieje się tak, dlatego iż w systemie są dwie aplikacje umożliwiające dodawanie połączenia ODBC.
Prawidłowy kreator do dodawania znajduje się w lokalizacji:

C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe

Uruchamiamy narzędzie i już teraz na liście widnieje odpowiedni sterownik:


Klikamy na zakończ, teraz ukazuje się ekran na którym konfigurujemy połączenie do bazy danych:


Po zakończeniu konfiguracji klikamy na zakończ.

Aby następnie  w aplikacji .NET można było się połączyć do tak skonfigurowanego DSNa, należy w App.config/Web.config wstawić następujący ConnectionString:


Code:
 <connectionStrings>
  <add name="DataBaseConnectionString" connectionString="Dsn=Dsn_Name" providerName="System.Data.Odbc"/>
 </connectionStrings>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz