niedziela, 24 czerwca 2012

PL/SQL Oracle wprowadzenie

Język PL/SQL jest językiem stosowanym w bazach firmy Oracle.
Stosuje się go z kilku przyczyn:
 • niektóre zapytania SQL łatwiej w nim wyrazić
 • duża wydajność 
 • dostępne mechanizmy, których normalnie brakuje w zwykłym SQLu
  • stałe, zmienne
  • struktury sterujące
  • wyjątki
 • w przypadku używania baz Oracle kod jest przenaszalny pomiędzy instancjami bazy
 • możliwość tworzenia pakietów funkcji ogólnych, które następnie można wykorzystać w wielu bazach danych
Podstawową jednostką w PL/SQL jest blok anonimowy, który ma następującą postać:

Code:
DECLARE
//stałe zmienne

BEGIN
//instrukcje

EXCEPTION
//obsługa wyjątków

END;


Zmienne
Umożliwiają przechowywanie danych, np. wyników zapytań. Deklarujemy je w sekcji DECLARE. W zależności od potrzeby mamy zmienne:
 • proste - typy podstawowe
 • złożone - rekord, tablica
Można także zadeklarować wartość domyślną dla zmiennej, oraz to czy może ona przyjmować wartości puste - NULL. Kilka przykładów definiowania zmiennych:

Code:
DECLARE
nazwa_zmiennej NUMERIC; //zainicjowanie wartością pustą

nazwa_zmiennej NUMERIC := 10; //zainicjowanie wartością

nazwa_zmiennej NUMERIC := DEFAULT 10; //zainicjowanie wartością //zainicjowanie wartością z określeniem wartości domyślnej

nazwa_zmiennej NUMERIC := DEFAULT 10; //zainicjowanie wartością //zainicjowanie wartością z określeniem wartości domyślnej, nie mogącej przyjąć wartość NULL

Zmienne rekordowe są podobne do rekordów znanych z języków programowania (C++, C# itp). Deklarujemy rekord który może przechowywać kilka różnych typów danych, dostęp do poszczególnych typów odbywa się poprzez ".". Przykład:

Code:
DECLARE
TYPE Osoba IS RECORD
(
Id INT,
Imie VARCHAR2(50),
Nazwisko VARCHAR2(50)
);
jacek Osoba;
BEGIN
jacek.Id := 10;
jacek.Imie := 'Jacek';
jacek.Nazwisko := 'Kowalski';
END


Stałe
Jak można się domyślić są to zmienne którym przypisujemy wartość i jej nie zmieniamy. Deklaracja:

Code:
DECLARE
pi CONSTANT NUMERIC := 3.14;

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz