środa, 1 sierpnia 2012

MSDTC - Microsoft Distributed Transaction Coordinator

Wielu programistów nie zdaje sobie sprawy z istnienia MSDTC. Czym jest i czy warto o nim wiedzieć podczas tworzenia zapytań? W tym poście postaram się to rozjaśnić.

Jak sama nazwa mówi, MSDTC jest usługą systemu Windows zapewniającą infrastrukturę dla systemów rozproszonych transakcji. Jak wiadomo transakcja ma 4 podstawowe właściwości pochodzące od akronimu ACID:
 • Atomic - atomowość - czyli transakcja wykona się albo w całości albo w ogóle
 • Consistency - spójność - po wykonaniu transakcji nie może dojść do naruszenia jakichkolwiek więzów spójności
 • Isolation - izolacja - w przypadku gdy dwie transakcje wykonują się równocześnie w zależności od poziomu izolacji nie widzą zmian wprowadzany przez siebie nawzajem
 • Durability - trwałość - po zapisaniu transakcji system musi umożliwić uruchomienie się nawet w przypadku awarii
Główni aktorami w transakcji są:
 • Manager transakcji - MSDTC
 • Inicjator - aplikacja zapoczątkowująca transakcję
 • Manager zasobów
Przepływ jest następujący:
 1. Aplikacja inicjująca (Inicjator) wysyła żądanie do managera transakcji o udostępnienie wolnej transakcji
 2. Aplikacja kliencka wysyła żądanie do managera zasobów żądanie o wykonanie zadania jako transakcji
 3. Aplikacja kliencka zatwierdza transakcję
 4. Manager transakcji we współpracy z managerem zasobów sprawdza czy wszystkie zadania zostały wykonane poprawnie - sprawdza w ten sposób zasady ACID

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz