środa, 8 sierpnia 2012

Indeks kolumny w GridView

Chcąc pobrać indeks kolumny w GridView (ASP.NET WebForms) możemy na trafić na problem, iż w GridView nie zaimplementowano takiej możliwości bezpośrednio.

Jeżeli korzystamy z kolumn, które są bindowane do pól obiektów, możemy posłużyć się właściwością DataField dla kolumny.
Problemem jest to, iż kolumny są typu DataControlField a typ ten nie zawiera właściwości DataField. Klasy dziedziczące po tym typie zawierają bądź też nie zawierają tej właściwości.
W tym przypadku możemy się posłużyć rzutowaniem, bądź też skorzystać z refleksji w celu zmniejszenia ilości warunków:

Code:
    <asp:GridView runat="server" DataSourceID="dsProducts" AutoGenerateColumns="False"
    ID="gvProducts">
      <Columns>
        <asp:BoundField DataField="ProductId" HeaderText="Id"/>
        <asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="Nazwa"/>
        <asp:BoundField DataField="Size" HeaderText="Rozmiar"/>
        <asp:DataBoundFieldEx DataField="Weight" HeaderText="Waga" UniqeName="column" />
      </Columns>
    </asp:GridView>

Oraz metoda która pozwala wyciągnąć indeks kolumny po nazwie DataField:

Code:
using System;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace WebApplication1
{
  public static class DataGridExtensions
  {
     public static int GetColumnIndexByName(this GridView gridView, string columnName)
     {
       gridView.Columns[]
       if (string.IsNullOrWhiteSpace(columnName))
       {
         throw new ArgumentNullException("ColumnName can't be null");
       }

       for(int i = 0; i < gridView.Columns.Count; ++i)
       {
         var dataFieldProperty = gridView.Columns[i].GetType().GetProperty("DataField");
         if (dataFieldProperty != null)
         {
           var column = dataFieldProperty.GetValue(gridView.Columns[i], null).ToString();
           if (!string.IsNullOrWhiteSpace(column) && column.Equals(columnName))
           {
             return i;
           }
         }
       }

       return -1;
     }
  }
}

Użycie:

Code:
var columnIndex = gvProducts.GetColumnIndexByName("Name");

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz