środa, 15 sierpnia 2012

Pobieranie nazwy właściwości klasy

Za pomocą wyrażeń Lambda Expression można uprościć pobieranie nazwy właściwości w klasie.
Kawałek kodu który może się przydać:


Code:
    public static string GetPropertyName<T>(Expression<Func<T, object>> expression)
    {
      return expression.Body as MemberExpression != null
        ? ((MemberExpression) expression.Body).Member.Name
        : ((MemberExpression) ((UnaryExpression) expression.Body).Operand).Member.Name;
    }

Użycie:

Code:
class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine(GetPropertyName<Person>(person => person.FirstName));
      Console.WriteLine(GetPropertyName<Person>(person => person.LastName));
      Console.WriteLine(GetPropertyName<Person>(person => person.Age));
    }

    public static string GetPropertyName<T>(Expression<Func<T, object>> expression)
    {
      return expression.Body as MemberExpression != null
        ? ((MemberExpression) expression.Body).Member.Name
        : ((MemberExpression) ((UnaryExpression) expression.Body).Operand).Member.Name;
    }
  }

  public class Person
  {
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
    public int Age { get; set; }
  }

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz