środa, 12 września 2012

Dodawanie dużej ilości rekordów do bazy PostgreSql

Zadaniem jest wstawienie 80 tys. rekordów do przykładowej tabeli której strukturę podano poniżej:

CREATE TABLE Table2(
  
Id serial NOT NULL,
  
Name1 CHARacter VARYING(60),
  
Name3 CHARacter VARYING(60),
  
Name2 CHARacter VARYING(60),
  
Name4 CHARacter VARYING(60),
  
CONSTRAINT "Table2_pkey"PRIMARY KEY (Id)
);


Kod tworzący dane testowe:


Code:
  public class Table1
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name1 { get; set; }
    public string Name2 { get; set; }
    public string Name3 { get; set; }
    public string Name4 { get; set; }

    public Table1(string name1, string name2, string name3, string name4)
    {
      Name1 = name1;
      Name2 = name2;
      Name3 = name3;
      Name4 = name4;
    }
  }Code:
  public class Repository
  {
     public static List<Table1> GetData(int rowCount)
     {
       var data = new List<Table1>();
       for (int i = 0; i < rowCount; i++)
       {
         data.Add(new Table1(Guid.NewGuid().ToString(), Guid.NewGuid().ToString(), Guid.NewGuid().ToString(),
                   Guid.NewGuid().ToString()));
       }

       return data;
     }
  }


Podam tutaj 3 znane mi sposoby, które można użyć w tym celu.

1. Zwykłe inserty:
Standardowy sposób dodawania rekordów, który sprawdza się w przypadku dodania pojedynczego rekordu  do bazy, jednak w przypadku ich dużej ilości powoduje zamulenie całego systemu (co później zobaczymy w wynikach):


Code:
    private static long InsertAsSingleRows(List<Table1> data, NpgsqlConnection connection)
    {
      var stopwatch = new Stopwatch();
      stopwatch.Start();
      using (var cmd = connection.CreateCommand())
      {
        cmd.Parameters.AddWithValue(Name1, "");
        cmd.Parameters.AddWithValue(Name2, "");
        cmd.Parameters.AddWithValue(Name3, "");
        cmd.Parameters.AddWithValue(Name4, "");
        cmd.CommandText = "INSERT INTO Table2(Name1,Name2,Name3,name4) VALUES(@Name1,@Name2,@Name3,@Name4)";
        for (int i = 0; i < data.Count; i++)
        {
          cmd.Parameters[Name1].Value = data[i].Name1;
          cmd.Parameters[Name2].Value = data[i].Name2;
          cmd.Parameters[Name3].Value = data[i].Name3;
          cmd.Parameters[Name4].Value = data[i].Name4;
          cmd.ExecuteNonQuery();
        }
      }
      stopwatch.Stop();

      return stopwatch.ElapsedMilliseconds;
    }


2. Transakcja
W przypadku dużej ilości dodawanych rekordów lepiej skorzystać z transakcji, którą na końcu zatwierdzamy:


Code:
    private static long InsertAsTransaction(List<Table1> data, NpgsqlConnection connection)
    {
      var stopwatch = new Stopwatch();
      stopwatch.Start();
      using (var cmd = connection.CreateCommand())
      {
        cmd.Transaction = connection.BeginTransaction();
        cmd.Parameters.AddWithValue(Name1, "");
        cmd.Parameters.AddWithValue(Name2, "");
        cmd.Parameters.AddWithValue(Name3, "");
        cmd.Parameters.AddWithValue(Name4, "");
        cmd.CommandText = "INSERT INTO Table2(Name1,Name2,Name3,name4) VALUES(@Name1,@Name2,@Name3,@Name4)";
        for (int i = 0; i < data.Count; i++)
        {
          cmd.Parameters[Name1].Value = data[i].Name1;
          cmd.Parameters[Name2].Value = data[i].Name2;
          cmd.Parameters[Name3].Value = data[i].Name3;
          cmd.Parameters[Name4].Value = data[i].Name4;
          cmd.ExecuteNonQuery();
        }
        cmd.Transaction.Commit();
      }
      stopwatch.Stop();

      return stopwatch.ElapsedMilliseconds;
    }


3. Insert batchowy
Mechanizm ten służy przede wszystkim ładowaniu bardzo dużej ilości rekordów z plików. Jego wydajność jest nieporównywalnie większa niż przedstawionych dwóch poprzednich:


Code:
    private static long InsertAsBatch(List<Table1> data, NpgsqlConnection connection)
    {
      var stopwatch = new Stopwatch();
      stopwatch.Start();
      using (var cmd = connection.CreateCommand())
      {
        var dataAsFile = new StringBuilder();
        for (int i = 0; i < data.Count; i++)
        {
          dataAsFile.AppendFormat("{0}\t{1}\t{2}\t{3}\n", data[i].Name1, data[i].Name2, data[i].Name3,
                      data[i].Name4);
        }
        var memoryStream = new MemoryStream(new UTF8Encoding().GetBytes(dataAsFile.ToString()));
        cmd.CommandText = "COPY Table2(Name1,Name2,Name3,name4) FROM STDIN";
        var npgsqlCopyIn = new NpgsqlCopyIn(cmd, connection, memoryStream);
        npgsqlCopyIn.Start();

        stopwatch.Stop();

        return stopwatch.ElapsedMilliseconds;
      }
    }Czas na wyniki pomiarów czasu:


bardzo dobrze widać to na wykresie:


Podsumowując:
Jeżeli wstawiamy bardzo dużą ilość rekordów warto skorzystać z transakcji. Jeżeli dysponujemy ogromnymi zbiorami danych które chcemy umieścić w bazie możemy skorzystać z inserta batchowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz