czwartek, 13 września 2012

Wstawianie wielu rekordów do tabeli SqLite

Poprzednio opisałem w jaki sposób można poradzić sobie z wstawianiem wielu rekordów do bazy PostgreSql. Tym razem na warsztat wziąłem SqLite. Biorąc pod uwagę brak potrzeby konfiguracji, jest ona świetną alternatywą przechowywania wszystkich ustawień aplikacji itp.

Bazę i jej schemat tworzy metoda CreateDatabase:


Code:
    private static void CreateDatabase()
    {
      SQLiteConnection.CreateFile("database.sqlite");
      using (var connection = GetSqLiteConnection())
      {
        using(var cmd = connection.CreateCommand())
        {
          cmd.CommandText = @"CREATE TABLE Table1 (
Id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
Name1 VARCHAR,
Name2 VARCHAR,
Name3 VARCHAR,
Name4 VARCHAR);";
          cmd.ExecuteNonQuery();
        }
      }
    }


Testy zostały wykonane przy 80k wierszy:
1. Zwykły insert:
Jak w poprzednim przypadku najmniej wydajne rozwiązanie - dla każdego pojedynczego INSERTA jest tworzona osobna transakcja co wydłuża proces wstawiania danych:


Code:
    private static long NormalInsert(List<Table1> data, SQLiteConnection connection)
    {
      var stopwatch = new Stopwatch();
      stopwatch.Start();
      using (var cmd = connection.CreateCommand())
      {
        cmd.CommandText = "INSERT INTO Table1(Name1,Name2,Name3,Name4) VALUES(@Name1,@Name2,@Name3,@Name4);";
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Name1", "");
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Name2", "");
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Name3", "");
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Name4", "");
        for (int i = 0; i < data.Count; i++)
        {
          cmd.Parameters["@Name1"].Value = data[i].Name1;
          cmd.Parameters["@Name2"].Value = data[i].Name2;
          cmd.Parameters["@Name3"].Value = data[i].Name3;
          cmd.Parameters["@Name4"].Value = data[i].Name4;
          cmd.ExecuteNonQuery();
        }
      }

      stopwatch.Stop();
      return stopwatch.ElapsedMilliseconds;
    }2. Transakcja
Wykorzystując jedną transakcję do wstawienia dużej ilości rekordów przyśpieszymy całą operację wielokrotnie, co też zobaczymy w wynikach:


Code:
    private static long TransactionInsert(List<Table1> data, SQLiteConnection connection)
    {
      var stopwatch = new Stopwatch();
      stopwatch.Start();
      using (var cmd = connection.CreateCommand())
      {
        cmd.Transaction = connection.BeginTransaction();
        cmd.CommandText = "INSERT INTO Table1(Name1,Name2,Name3,Name4) VALUES(@Name1,@Name2,@Name3,@Name4);";
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Name1", "");
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Name2", "");
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Name3", "");
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Name4", "");
        for (int i = 0; i < data.Count; i++)
        {
          cmd.Parameters["@Name1"].Value = data[i].Name1;
          cmd.Parameters["@Name2"].Value = data[i].Name2;
          cmd.Parameters["@Name3"].Value = data[i].Name3;
          cmd.Parameters["@Name4"].Value = data[i].Name4;
          cmd.ExecuteNonQuery();
        }
        cmd.Transaction.Commit();
      }
      stopwatch.Stop();

      return stopwatch.ElapsedMilliseconds;
    }3. Transakcja wraz z przygotowaniem zapytania


Code:
    private static long TransactionInsertWithPrepare(List<Table1> data, SQLiteConnection connection)
    {
      var stopwatch = new Stopwatch();
      stopwatch.Start();
      using (var cmd = connection.CreateCommand())
      {
        cmd.Transaction = connection.BeginTransaction();
        cmd.CommandText = "INSERT INTO Table1(Name1,Name2,Name3,Name4) VALUES(@Name1,@Name2,@Name3,@Name4);";
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Name1", "");
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Name2", "");
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Name3", "");
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Name4", "");
        cmd.Prepare();
        for (int i = 0; i < data.Count; i++)
        {
          cmd.Parameters["@Name1"].Value = data[i].Name1;
          cmd.Parameters["@Name2"].Value = data[i].Name2;
          cmd.Parameters["@Name3"].Value = data[i].Name3;
          cmd.Parameters["@Name4"].Value = data[i].Name4;
          cmd.ExecuteNonQuery();
        }
        cmd.Transaction.Commit();
      }
      stopwatch.Stop();

      return stopwatch.ElapsedMilliseconds;
    }4. Synchronous = OFF
Podczas zapisu danych do bazy tworzone są punkty kontrolne, przy których sprawdzany jest stan zapisu danych w pliku bazy. Jeżeli wyłączymy synchronizację, unikniemy sprawdzania, jednak musimy się wtedy liczyć z tym, iż w razie awarii sprzętu (np. wyłączenia prądu) może dojść do uszkodzenia pliku bazy danych.

Code:
    private static long TransactionPrepareSynchronousOff(List<Table1> data, SQLiteConnection connection)
    {
      var stopwatch = new Stopwatch();
      stopwatch.Start();
      using (var cmd = connection.CreateCommand())
      {
        cmd.CommandText = "PRAGMA synchronous = OFF";
        cmd.ExecuteNonQuery();
        cmd.Transaction = connection.BeginTransaction();
        cmd.CommandText = "INSERT INTO Table1(Name1,Name2,Name3,Name4) VALUES(@Name1,@Name2,@Name3,@Name4);";
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Name1", "");
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Name2", "");
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Name3", "");
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Name4", "");
        for (int i = 0; i < data.Count; i++)
        {
          cmd.Parameters["@Name1"].Value = data[i].Name1;
          cmd.Parameters["@Name2"].Value = data[i].Name2;
          cmd.Parameters["@Name3"].Value = data[i].Name3;
          cmd.Parameters["@Name4"].Value = data[i].Name4;
          cmd.ExecuteNonQuery();
        }
        cmd.Transaction.Commit();
      }
      stopwatch.Stop();

      return stopwatch.ElapsedMilliseconds;
    }Zobaczmy na wyniki testu:


Czas wstawiania dla zwykłych insertów jest wręcz nie do zaakceptowania. Lepszy obraz całości przedstawia wykres pokazujący ilość wstawianych rekordów na sekundę:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz