piątek, 14 września 2012

jQuery + Ajax w ASP.NET MVC

Obsługa Ajax w jQuery dzięki pomocniczym metodom jest niezwykle prosta.
Podstawową metodą jest $.ajax()

Załóżmy, że chcemy wyświetlić klientów, ale dopiero po kliknięciu na przycisk. Dodatkowo nie potrzebujemy aby cała strona została przeładowana, tylko nowe rekordy zostały dodane w interesujące nas miejsce na stronie.

Model:


Code:
  public class ClientModel
  {
    public int Id { get; set; }
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
    public int BirthYear { get; set; }

    public ClientModel(int id, string firstName, string lastName, int birthYear)
    {
      Id = id;
      FirstName = firstName;
      LastName = lastName;
      BirthYear = birthYear;
    }

    public ClientModel()
    {
    }

    public override string ToString()
    {
      return string.Format("Id: {0}, FirstName: {1}, LastName: {2}, BirthYear: {3}", Id, FirstName, LastName, BirthYear);
    }
  }


Kontroler:


Code:
  public class HomeController : Controller
  {
    public List<ClientModel> Clients
    {
      get
      {
        return new List<ClientModel>
          {
            new ClientModel(1, "Jacek", "Markowski", 2000),
            new ClientModel(2, "Marek", "Polkowski", 1988),
            new ClientModel(3, "Sebastian", "Dunkowski", 1900)
          };
      }
    }

    public ActionResult Index()
    {
      ViewBag.Message = "Welcome to ASP.NET MVC!";

      return View();
    }

    public ActionResult About()
    {
      return View();
    }

    public JsonResult GetPersonList()
    {
      return Json(Clients, JsonRequestBehavior.AllowGet);
    }

    public JsonResult GetPersonById(int id)
    {
      var client = Clients.Single(x => x.Id == id);
      return Json(client, JsonRequestBehavior.AllowGet);
    }
  }


HTML:


Code:
@{
  ViewBag.Title = "Home Page";
}

<h2>@ViewBag.Message</h2>
<p>    
  <div id="PersonList">
  </div>

  <input type="button" value="Pobierz dane" id="przycisk1"/>  
</p>


Do wyrenderowanej strony:


Chcemy, aby po naciśnięciu przycisku Pobierz dane zostały pobrane i wyświetlone rekordy. Możemy tego dokonać za pomocą następującej funkcji:


Code:
@{
  ViewBag.Title = "Home Page";
}
<h2>@ViewBag.Message</h2>
<p>
  <div id="PersonList">
  </div>
  <input type="button" value="Pobierz dane" id="przycisk1" />
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
      $("#przycisk1").click(function () {
        $.ajax({
          url: '@Url.Action("GetPersonList")',
          cache: false,
          dataType: "JSON",
          success: function (data) {
            $.each(data, function (i, item) {
              $("#PersonList").append(item.Id + " " + item.FirstName + " " + item.LastName + "</br>");
            });
          }
        });
        return false;
      });
    });
  </script>
</p>


Efekt:Wysyłanie danych do kontrolera jest tak samo proste jak pobieranie danych. Należy do tego wykorzystać właściwość data, np chcemy pobrać dane użytkownika o id = 2:


Kod:

Code:
@{
  ViewBag.Title = "Home Page";
}
<h2>@ViewBag.Message</h2>
<p>
  <div id="PersonList">
  </div>
  <form method="post" name="formularz">
    <label>Id: </label>
    <input type="text" name="id" id="id"/>
    <input type="button" value="Pobierz dane" id="przycisk1" name="przycisk1" />
  </form>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
      $("#przycisk1").click(function() {
        $.ajax({
          url: '@Url.Action("GetPersonById")',
          cache: false,
          dataType: "JSON",
          data: $("form[name=formularz]").serialize(),
          success: function(data) {
            $("#PersonList").append(data.Id + " " + data.FirstName + " " + data.LastName + "</br>");
          }
        });
        return false;
      });
    });
  </script>
</p>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz