poniedziałek, 11 lutego 2013

70-513 Kontrakty

Egzamin 70-513 dotyczy technologi WCF - Windows Communication Foundation. Technologia ta umożliwia deweloperowi budować aplikacje zorientowane na usługi.

Pierwszym, ważnym aspektem serwisu stworzonego w WCF jest zdefiniowanie kontraktów. Określają one między innymi format wysyłanej wiadomości, odpowiedź na nią. Odpowiadają także na pytanie co w razie błędów. Definiujemy trzy rodzaje kontraktów, które zostaną kolejno omówione.


Behavioral Contracts
Behavioral Contracts określają w jaki sposób zachowuje się serwis. Podstawowym atrybutem nakładanym w tej kategorii jest ServiceContract. Atrybut ten dodajemy do klasy bądź interfejsu - ze szczególnym naciskiem na interfejs (jest to bardziej eleganckie rozwiązanie). Atrybut ten posiada szereg właściwości:
 • Name - nazwa kontraktu - domyślnie jest to nazwa interfejsu bądź klasy. Nazwa ta jest później używana w polu portType aplikacji, która konsumuje serwis
 • Namespace - przestrzeń nazw dla definicji WSDL
 • CallbackContract - interfejs biorący udział w przypadku komunikacji dwustronnej (duplex)
 • ProtectionLevel - decyduje o tym w jaki sposób są chronione wiadomości (szyfrowanie, podpis cyfrowy)
 •  ConfigurationName - nazwa konfiguracji w pliku konfiguracyjnym (web.config/app.config)
 • SessionMode - konfiguracja sesji
Kolejnym atrybutem który możemy zastosować to OperationContract. Atrybut ten służy m.in. do definiowania sposobu ekspozycji metod, formatu wiadomości. Niektóre możliwe parametry do ustawienia:
 • Name - nazwa operacji - domyślnie nazwa metody
 • Action - nagłówek akcji
 • ReplyAction - nagłówek odpowiedzi
 • IsOneWay - definiuje czy akcja jest tylko w jedną stornię - nie jest wtedy brany pod uwagę nagłówek zdefiniowany w ReplyAction 
 •  ProtectionLevel - szyfrowanie dla pojedynczej metody
 •  IsInitiating - definiuje czy wywołanie tej metody tworzy nową sesję pomiędzy wywołującym a serwisem
 • IsTerminating - definiuje czy wywołanie tej metody kończy istniejącą sesję
W przypadku Action można użyć jako nazwy "*", co będzie oznaczą, że w przypadku podania błędnej nazwy zostanie wywołana metoda oznaczona gwiazdką:

Code:
    [OperationContract(Action = "*")]
    void DoSomething(Message message);

Kolejnym możliwym atrybutem do nadania jest MessageParameter. Określa on w jaki sposób nazwy zmiennych przekazywanych do operacji są nazwane w XMLu powstałym w wyniku serializacji obiektów.
Przykład:

Code:
    [OperationContract()]
    [return: MessageParameter(Name = "responseString")]
    string SomeOp([MessageParameter(Name = "string")]string s);Fault Contracts
Kontrakt tego typu opisuje co w przypadku błędów w serwisie zostanie wysłane do klienta. Należy sobie uświadomić, że Fault to nie jest to samo co Exception.
Exception to główny sposób powiadamiania w .NET o błędach podczas wykonywania aplikacji. Fault to wiadomość o błędzie w kontekście protokołu SOAP.
WCF posiada klasę FaultException, którą można traktować jako obiekt Proxy pomiędzy światem web serwisem a platformą .NET. Klasa FualtException posiada dwie wersje:
 • FaultException - nietypowany wyjątek
 • FaultException<TDetail> - generyczna wersja wyjątku
Najważniejsze fakty nt. FaultException:
 • atrybut można nałożyć tylko na operacje
 • atrybut ten nie jest dziedziczony
 • może być nałożony na operację kilka razy (np. w celu zaznaczenia iż metoda może rzucić kilka różnych rodzajów wyjątków) 
 • konstruktor przyjmuje typ wyjątku 
 Przykład implementacji:

Code:
//IService1
    [OperationContract]
    [FaultContract(typeof (string))]
    string GetSomeData(int id);

//Service1
    public string GetSomeData(int id)
    {
      if (id < 1)
      {
        throw new FaultException<string>("Id can't be less than 1");
      }

      return "Ok";
    }

2 komentarze:

 1. Wkradł się chyba błąd:
  Podstawowym atrybutem nakładanym w tej kategorii jest OperationContract.
  i zaraz potem:
  Kolejnym atrybutem który możemy zastosować to OperationContract.

  W pierwszym zdaniu powinno być raczej ServiceContract.

  OdpowiedzUsuń