niedziela, 10 lutego 2013

Zapis danych z RadGridView do CSV

Bardzo często chcemy zapisać dane do pliku w formacie CSV. Format ten jest na tyle prosty, że wiele aplikacji umożliwia jego import. Nadaje się więc idealnie do przenoszenia danych pomiędzy aplikacjami.
Telerik w kontrolce RadGridView oferuje dwie metody zapisu danych do formatu CSV:


Code:
      string content = radGridView.ToCsv(true);
      using (var sw = new StreamWriter("data.csv"))
      {
        sw.Write(content);
      }

Sposób ten wykorzystuje metodę rozszerzającą ToCsv. Parametr przekazany do tej metody wskazuje czy nagłówek (nazwy kolumn) mają także zostać dodane do zawartości pliku.

Drugi sposób, umożliwiający między innymi ustawienie:
 • kultury
 • kodowania znaków
 • zapis nagłówków kolumn
 • stopki

Code:
      var gridViewExportOptions = new GridViewExportOptions();
      gridViewExportOptions.Format = ExportFormat.Csv;
      radGridView.Export(new FileStream("data.csv", FileMode.Create), gridViewExportOptions);

Kod przykładu do pobrania: http://sdrv.ms/WXAs5I

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz