poniedziałek, 23 kwietnia 2012

Egzamin 70-511 / 72-511

W najbliższym czasie zamierzam zdać egzamin MCTS 70-511 (lub jego odpowiednik 72-511 wersja studencka o połowę tańsza jeżeli ktoś jest jeszcze studentem).

Egzamin ten dotyczy Tworzenia aplikacji desktopowych z wykorzystaniem .NET 4.0
Egzamin ten zawiera pytania z takich obszarów projektowania aplikacji jak:
 1. Tworzenie prostego interfejsu użytkownika
  • Selekcja kontrolki najbardziej dopasowanej do wymagań danego zadania
  • Tworzenie hierarchicznego układu kontrolek na formatce (użycie różnorakich kontrolek pozwalających na ustawienie pozycji kontrolek)
  • Tworzenie i używanie stylów oraz skórek
  • Zarządzanie reużywalnymi zasobami (czcionki, style, źródła danych, obrazki)
  • Animacja w WPF (tworzenie storyboard, kontrola linii czasu, kontrola animacji za pomocą kodu i XAML)
 2. Udoskonalanie interfejsu użytkownika przy zastosowaniu zaawansowanych technik:
  • Routet events
  • Komendy (commands)
  • Modyfikacja interfejsu użytkownika w czasie działania programu (dodawanie/usuwanie kontrolek w czasie działania programu, dynamiczne generowanie szablonu)
  • Definiowanie własnych kontrolek
  • Tworzenie i wyświetlanie grafiki - bez uwzględnienia grafiki trójwymiarowej (3D)
  • Multimedia w aplikacji WPF
  • Szablony kontrolek w WPF
  • Tworzenie triggerów
 3. Zarządzanie danymi w warstwie prezentacji
  • Bindowanie danych do kontrolek
  • Tworzenie konwerterów danych (Value Converter)
  • Implementacja walidacji danych
  • Implementacja powiadamiania o zmianie danych
  • Przygotowanie kolekcji danych do wyświetlenia (filtrowanie, grupowanie, sortowanie, LINQ)
  • Bindowanie do hierarchicznych źródeł danych
  • Implementacja wyświetlania danych w DataGrid
  • Tworzenie szablonu wyświetlania danych
 4.  Poprawa i używalności aplikacji desktopowych
  • Integracja WPF i WindowsForms (ControlHosts, PropertyMap)
  • Implementacja wielowątkowości (TPL, parallel LINQ itp)
  • Globalizacja 
  • Drag & Drop
  • Bezpieczeństwo (SRP, CAS policy, UAC)
  • Zarządzanie ustawieniami użytkownika
  • Dependency propeteries
 5. Wydanie produktu
  • Testowanie aplikacji WPF
  • Debugowanie XAML przy użyciu WPF Visualizer
  • Wyszukiwanie błędów przy użyciu PresentationTraceSources
  • Konfiguracja wydania ClickOnce  
  • Tworzenie instalatora do aplikacji
  • Konfiguracja ustawień bezpieczeństwa wydania. 

Tak wygląda w skrócie plan nauki do egzamin 70-511 / 72-511. Materiały z których będę czerpać wiedzę, to przede wszystkim Training Kit 70-511, MSDN oraz inne książki przeznaczone do nauki WPF. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz