niedziela, 1 kwietnia 2012

Relacje w EntityFramework Code First Fluent API

Tym razem bardziej "ćwiczebnie", czyli o definiowaniu relacji w EF code first, przy użyciu Fluent API.
Często się zdarza iż są z tym problemy, w tym artykule przedstawię mini ściągę jak sobie z tym problemem radzić - na kilku przykładach.

Przykłady transformacji zostały zaczerpnięte ze strony http://wazniak.mimuw.edu.pl (kurs baz danych)

1. Relacja 1:1:


Kod C#:

  public class Pracownik
  {
    public int IdPracownika { get; set; }
    public string Nazwisko { get; set; }
    public string Etat { get; set; }
    public decimal Pensja { get; set; }
  }

  public class Samochod
  {
    public string NrRejestracyjny { get; set; }
    public string Marka { get; set; }
    public string Model { get; set; }
    public int IdPracownika { get; set; }
    public Pracownik Pracownik { get; set; }
  }

  class TestContext : DbContext
  {
    public DbSet Pracownicy { get; set; }
    public DbSet Samochody { get; set; }

    public TestContext(string connectionString) : base(connectionString)
    {
    }

    protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)
    {
      modelBuilder.Entity().HasKey(x => x.IdPracownika);
      modelBuilder.Entity().HasKey(x => x.NrRejestracyjny);
      modelBuilder.Entity().Property(x => x.NrRejestracyjny).HasMaxLength(10);

      modelBuilder.Entity().HasRequired(x => x.Pracownik).WithMany().HasForeignKey(x => x.IdPracownika);
    }
  }

Wynik uruchomienia i powstałe struktury w bazie:
2. Relacja 1:M:


Kod C#:

  public class Pracownik
  {
    public int IdPracownika { get; set; }
    public string Nazwisko { get; set; }
    public string Etat { get; set; }
    public decimal Pensja { get; set; }
    public Dzial Dzial { get; set; }
    public int IdDzial { get; set; }
  }

  public class Dzial
  {
    public int IdDzial { get; set; }
    public string Nazwa { get; set; }
    public string Siedziba { get; set; }
    public IList Pracownicy { get; set; }
  }

  class TestContext : DbContext
  {
    public DbSet Pracownicy { get; set; }
    public DbSet Dzialy { get; set; }

    public TestContext(string connectionString) : base(connectionString)
    {
    }

    protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)
    {
      modelBuilder.Entity().HasKey(x => x.IdDzial);
      modelBuilder.Entity().HasKey(x => x.IdPracownika);

      modelBuilder.Entity().HasRequired(x => x.Dzial).WithMany(x => x.Pracownicy).HasForeignKey(x => x.IdDzial);
    }
  }
1
W bazie będzie się przedstawiać w następujący sposób:3. Relacja typu M:N:


W tym przypadku EF CF bardzo dobrze generuje schemat już z samego kodu, a mianowicie:

  public class Pracownik
  {
    public int IdPracownika { get; set; }
    public string Nazwisko { get; set; }
    public string Etat { get; set; }
    public decimal Pensja { get; set; }
    public virtual IList Projekty { get; set; } 
  }

  public class Projekt
  {
    public int NrProjektu { get; set; }
    public string Nazwa { get; set; }
    public string Sponsor { get; set; }
    public virtual IList Pracownicy { get; set; }
  }

Takie rozwiązanie jest dobre jednak ma jedną wadę - zawsze lepiej mieć tabelę pośrednią zdefiniowaną w kodzie. Ułatwia to późniejsze konstruowanie zapytań. Dlatego skorzystamy i tutaj z Fluent Api:

  public class Pracownik
  {
    public int IdPracownika { get; set; }
    public string Nazwisko { get; set; }
    public string Etat { get; set; }
    public decimal Pensja { get; set; }
    public int IdProjekt { get; set; }
  }

  public class Projekt
  {
    public int NrProjektu { get; set; }
    public string Nazwa { get; set; }
    public string Sponsor { get; set; }
    public int IdPracownik { get; set; }
  }

  public class PracownicyProjekty
  {
    public int IdPracownik { get; set; }
    public int IdProjekt { get; set; }

    public Pracownik Pracownik { get; set; }
    public Projekt Projekt { get; set; }
  }

  class TestContext : DbContext
  {
    public DbSet Pracownicy { get; set; }
    public DbSet Projekty { get; set; }
    public DbSet PracownicyProjekty { get; set; }

    public TestContext(string connectionString) : base(connectionString)
    {
    }

    protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)
    {
      modelBuilder.Entity().HasKey(x => x.NrProjektu);
      modelBuilder.Entity().HasKey(x => x.IdPracownika);
      modelBuilder.Entity().HasKey(x => new { x.IdPracownik, x.IdProjekt });
      modelBuilder.Entity().HasRequired(x => x.Pracownik).WithMany().HasForeignKey(x => x.IdPracownik).WillCascadeOnDelete(false);
      modelBuilder.Entity().HasRequired(x => x.Projekt).WithMany().HasForeignKey(x => x.IdProjekt);
    }
  }

Oczywiście jest to propozycja, która może ułatwić w przyszłości pisanie zapytań LINQ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz