niedziela, 1 kwietnia 2012

Entity Framework Code First Fluent Api - definiowanie poza DbContextem

Tworząc model z wykorzystaniem Fluent API lepiej umieścić kod definiujący strukturę poza Contextem.
Zobaczmy na przykład.

  public class Person
  {
    public int Id { get; set; }
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
    
    public int? IdAddress { get; set; }
    public Address Address { get; set; }
  }

  public class Address
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Street { get; set; }
    public string City { get; set; }
    public string BuildingNumber { get; set; }
  }

  class TestContext : DbContext
  {
    public DbSet Persons { get; set; }
    public DbSet
Addresses { get; set; } public TestContext(string connectionString) : base(connectionString) { } protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder) { modelBuilder.Entity().ToTable("Person"); modelBuilder.Entity().HasKey(x => x.Id); modelBuilder.Entity().Property(x => x.Id).HasColumnOrder(1); modelBuilder.Entity().Property(x => x.FirstName).HasMaxLength(50).IsRequired().HasColumnOrder(2); modelBuilder.Entity().Property(x => x.LastName).HasMaxLength(50).IsRequired().HasColumnOrder(3); modelBuilder.Entity
().ToTable("Address"); modelBuilder.Entity
().HasKey(x => x.Id); modelBuilder.Entity
().Property(x => x.Id).HasColumnOrder(1); modelBuilder.Entity
().Property(x => x.City).HasMaxLength(50).IsRequired().HasColumnOrder(2); modelBuilder.Entity
().Property(x => x.Street).HasMaxLength(100).IsRequired().HasColumnOrder(3); modelBuilder.Entity
().Property(x => x.BuildingNumber).HasMaxLength(10).IsRequired().HasColumnOrder(4); modelBuilder.Entity().HasOptional(x => x.Address).WithMany().HasForeignKey(x => x.IdAddress).WillCascadeOnDelete(true); } }

Widać że kodu mapującego jest już 11 linijek. Każda aplikacja (poza demonstracyjnymi :) ), składa się z większej ilości tabel = więcej kodu mapującego.
Można sobie zadać pytanie ile linii będzie mieć metoda OnModelCreating kiedy dodamy kolejne tabele z ich mapowaniem.
Aby tego uniknąć można skorzystać z klas konfiguracyjnych, które przenoszą informacje o mapowaniu poza metodę OnModelCreating:

  class TestContext : DbContext
  {
    public DbSet Persons { get; set; }
    public DbSet
Addresses { get; set; } public TestContext(string connectionString) : base(connectionString) { } protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder) { modelBuilder.Configurations.Add(new PersonConfiguration()); modelBuilder.Configurations.Add(new AddressConfiguration()); } } public class PersonConfiguration : EntityTypeConfiguration { public PersonConfiguration() { ToTable("Person"); HasKey(x => x.Id); Property(x => x.Id).HasColumnOrder(1); Property(x => x.FirstName).HasMaxLength(50).IsRequired().HasColumnOrder(2); Property(x => x.LastName).HasMaxLength(50).IsRequired().HasColumnOrder(3); HasOptional(x => x.Address).WithMany().HasForeignKey(x => x.IdAddress).WillCascadeOnDelete(true); } } public class AddressConfiguration : EntityTypeConfiguration
{ public AddressConfiguration() { ToTable("Address"); HasKey(x => x.Id); Property(x => x.Id).HasColumnOrder(1); Property(x => x.City).HasMaxLength(50).IsRequired().HasColumnOrder(2); Property(x => x.Street).HasMaxLength(100).IsRequired().HasColumnOrder(3); Property(x => x.BuildingNumber).HasMaxLength(10).IsRequired().HasColumnOrder(4); } }

Kod staje się bardziej czytelny, a samo dodawania następnych konfiguracji stanowczo się upraszcza.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz