czwartek, 22 listopada 2012

70-511 Rozdział 3 - Graficzny interfejs użytwkonika - zarządzanie kontrolkami w czasie działania aplikacji

W czasie działania aplikacji można zarówno dodawać, jak i usuwać kontrolki.
Windows Forms oferuje właściwość Controls, która pozwala na dodawanie bądź usuwanie kontrolek:

Code:
      //Adding new control to form in run time
      var newButton = new Button();
      newButton.Text = "My new button";
      this.Controls.Add(newButton);

      //Delete control in run time
      this.Controls.Remove(newButton);


W przypadku WPF należy skorzystać w zależności od typu kontrolki z właściwości:
 • dla kontrolek typu kontener - właściwość Children
 • dla kontrolek listowych właściwość Items
 • dla kontrolek "zawartościowych" - Content conotrls, poprzez właściwość Content

Przykład:

Code:
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
      var buttons = GetSampleButtons();
      //Adding to Container control
      grid1.Children.Add(buttons[0]);
      //Adding to List control
      lb1.Items.Add(buttons[1]);
      //Adding to content control
      btn1.Content = buttons[2];
    }

    private Button[] GetSampleButtons()
    {
      var buttons = new Button[3];
      for (int i = 1; i < 4; i++)
      {
        var newButton = new Button();
        newButton.Content = "My new button";
        newButton.Width = 100;
        newButton.Height = 20;
        newButton.VerticalAlignment = System.Windows.VerticalAlignment.Bottom;
        buttons[i - 1] = newButton;
      }

      return buttons;
    }


Xaml:

Code:
<Window x:Class="WpfApplication2.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Grid Name="grid1">
    <ListBox Name="lb1" Width="100" Height="50" VerticalAlignment="Top" />
    <Button Name="btn1" Width="100" Height="35" />
  </Grid>
</Window>Usunięta kontrolka, jeżeli nie jest używana do niej referencja, zwolni zajmowaną pamięć.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz