niedziela, 25 listopada 2012

Łączenie się z bazą po SSH

Problem:
Baza danych (MySql) stoi na maszynie Unixowej, połączenie do niej możliwe tylko po SSH.

Problem niby prosty, tworzymy aplikację kliencką, która ma na celu prezentację wyników zapytań z bazy dnaych:SSH służy tutaj jako zabezpieczenie przed dostępem do poufnych danych przez niepożądane osoby.

Problem więc należy rozwiązać w następujący sposób:
 • stworzyć bezpieczne połączenie SSH
 • przeforwardować nasz port lokalny na port zdalny gdzie pracuje baza danych
 • stworzyć połączenie do bazy danych - tutaj postępujemy tak jak zwykle, z tą różnicą iż teraz musimy połączyć się z naszym lokalnym komputerem, poprzez skonfigurowany w poprzednim punkcie port
Połączenie SSH możemy stworzyć na dwa sposoby:
 • skorzystać z aplikacji, którą uruchomimy jako osobny proces w tle np. PLINK
 • wykorzystać jedną z dostępnych bibliotek SSH
Pierwszy sposób jest dosyć łatwy w implementacji, jednak uruchamia w tle dodatkowy proces, który może nie być mile widziany.
Bibliotek do SSH dla .NET nie brakuje w sieci. Ja wybrałem SharpSSH, które można pobrać ze strony http://www.tamirgal.com/blog/page/SharpSSH.aspx (dział Download).
Do projektu należy dodać następujące DLL:
 • Tamir.SharpSSH.dll
 • Org.Mentalis.Security.dll
 • DiffieHellman.dll
Kod przykładowego połączenia:

Code:
      var client = new JSch();
      Session session = client.getSession("user_login", "host", 22);
      session.setHost("host");
      session.setPassword("password");
      var sshConfig = new Hashtable();
      sshConfig.put("StrictHostKeyChecking", "no");
      session.setConfig(sshConfig);
      session.connect();
      session.setPortForwardingL(3307, "localhost", 3306);

Następnie w połączeniu z bazą danych skorzystamy z portu 3307, oraz servera - localhost.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz