poniedziałek, 5 listopada 2012

DOCTYPE w projekcie webowym, oraz testy w wielu przeglądarkach

DOCTYPE - Document Type Declaration - definiuje formalną strukturę dokumentu. Dzięki temu, możemy sprawdzić czy stworzony przez nas dokument jest poprawny pod względem składni. Dla stron HTML wprowadzono kilka standardowych definicji DOCTYPE.
Visual udostępnia automatyczne sprawdzanie składni dokumentu HTML. Do tej pory aby funkcja działała należało wybrać ją z ComboBoxa. W nowym Visualu 2012 wystarczy wpisać odpowiednią deklarację, a odpowiednia wartość zostanie sama wybrana z Comboboxa:


Dodatkowo, bez wymagania żadnej kompilacji, środowisko podpowie, które tagi nie są zgodne z danym DOCTYPE:


Drugim fajnym dodatkiem jest możliwość testów naszej strony pod różnymi przeglądarkami. Aby sprawdzić jak nasza strona wygląda np. pod IE wystarczy wybrać ją z listy:


Visual Studio automatycznie wykryje wszystkie zainstalowane w systemie przeglądarki i doda je do listy pozwalając na szybkie testowanie aplikacji w różnych środowiskach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz