wtorek, 13 listopada 2012

async, await - przechwytywanie wyjątków

Łapanie wyjątków w metodzie asynchronicznej nie jest niczym skomplikowanym. Należy tylko pamiętać o tym, iż mamy do czynienia z różnymi możliwymi scenariuszami wyjątków.
Metoda oznaczona słowem kluczowym async zawiera przeważnie jedną lub więcej wywołań metod ze słowem kluczowym await. Await stoi przed metodą zwracającą typ Task lub Task<TResult>.
Pierwsza zasada to ta, iż await nie może się pojawić się w bloku catch lub finally.
Rezultat - Task - na który oczekujemy może przejść do stanu błędu:

Code:
    static void Main(string[] args)
    {
      var i = DoSomeWork();
    }

    static async Task<int> DoSomeWork()
    {
      int res = 0;
      var task = Length();
      try
      {
        res = await task;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.Message);
      }
      Console.WriteLine("----------------------");
      Console.WriteLine("Is canceled: " + task.IsCanceled);
      Console.WriteLine("Is completed: " + task.IsCompleted);
      Console.WriteLine("Is fauled: " + task.IsFaulted);

      return res;
    }

    static async Task<int> Length()
    {
      throw new Exception();
    }

Zgłoszono wyjątek typu 'System.Exception'.
----------------------
Is canceled: False
Is completed: True
Is fauled: True


Tak może także przejść do stanu Canceled - anulowany. Metoda w takim przypadku rzuci wyjątek OperationCanceledException:

Code:
    static void Main(string[] args)
    {
      var i = DoSomeWork();
    }

    static async Task<int> DoSomeWork()
    {
      int res = 0;
      var task = Length();
      try
      {
        res = await task;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.Message);
      }
      Console.WriteLine("----------------------");
      Console.WriteLine("Is canceled: " + task.IsCanceled);
      Console.WriteLine("Is completed: " + task.IsCompleted);
      Console.WriteLine("Is fauled: " + task.IsFaulted);

      return res;
    }

    static async Task<int> Length()
    {
      throw new OperationCanceledException();
    }


Operacja została anulowana.
----------------------
Is canceled: True
Is completed: True
Is fauled: False

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz