wtorek, 29 listopada 2011

State-Based Navigation w Prism - wyświetlanie informacji w innej postaci

W poprzednim poście omówiłem w jaki sposób można powiadomić użytkownika o zmianie stanu aplikacji. W tym poście pokaże kolejną z technik związanych z State-Based Navigation, tym razem w kontekście wyświetlania danych w różnych formatach.

Przykład oprę na poprzednim projekcie (link), tak więc należy sobie przygotować projekt tylko z zmianą jednego elementu:
Zamiast DataGrid użyjemy ListBox-a.
Kolejnymi zmianami (ale to już ostatnimi) będzie modyfikacja XAML-a - tutaj określimy dwa style:


Code:
<UserControl x:Class="CustomerModule.CustomerListView"
       xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
       xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
       xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
       xmlns:extToolkit="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation/toolkit/extended"
       mc:Ignorable="d" >
  <UserControl.Resources>
    <DataTemplate x:Key="ItemStandardTemplate">
      <StackPanel>
        <TextBlock>
          <TextBlock.Text>
            <MultiBinding StringFormat="{}{0} {1}" >
              <Binding Path="FirstName" />
              <Binding Path="LastName" />
            </MultiBinding>
          </TextBlock.Text>
        </TextBlock>
      </StackPanel>
    </DataTemplate>
    
    <DataTemplate x:Key="ItemSpecialTemplate">
      <StackPanel Margin="5">
        <Image Source="Images/Person.png" Width="30" Height="30" />
        <TextBlock Text="{Binding EmailAddress}" VerticalAlignment="Center" />
        <TextBlock VerticalAlignment="Center">
          <TextBlock.Text>
            <MultiBinding StringFormat="{}{0} {1}" >
              <Binding Path="FirstName" />
              <Binding Path="LastName" />
            </MultiBinding>
          </TextBlock.Text>
        </TextBlock>
      </StackPanel>
    </DataTemplate>
  </UserControl.Resources>
  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="Auto" />
      <RowDefinition Height="*" />
    </Grid.RowDefinitions>
    <StackPanel Grid.Row="0">
      <ToggleButton Content="Zmień styl" Name="btnStyleIndicator" />
    </StackPanel>
    
    <extToolkit:BusyIndicator IsBusy="{Binding IsBusy}" BusyContent="Loading data..." Grid.Row="1">
      <ListBox ItemsSource="{Binding CustomerList, Mode=TwoWay}">
        <ListBox.Style>
          <Style TargetType="ListBox">
            <Style.Triggers>
              <DataTrigger Binding="{Binding ElementName=btnStyleIndicator, Path=IsChecked}" Value="True">
                <Setter Property="ItemTemplate" Value="{StaticResource ItemSpecialTemplate}" />
                <Setter Property="ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility" Value="Disabled" />
                <Setter Property="ItemsPanel">
                  <Setter.Value>
                    <ItemsPanelTemplate>
                      <WrapPanel />
                    </ItemsPanelTemplate>
                  </Setter.Value>
                </Setter>
              </DataTrigger>

              <DataTrigger Binding="{Binding ElementName=btnStyleIndicator, Path=IsChecked}" Value="False">
                <Setter Property="ItemTemplate" Value="{StaticResource ItemStandardTemplate}" />
              </DataTrigger>
            </Style.Triggers>
          </Style>
        </ListBox.Style>
      </ListBox>
    </extToolkit:BusyIndicator>
  </Grid>
</UserControl>

Deklarujemy dwa style:
 • ItemStandartTemplate - standardowy styl kiedy przycisk nie jest wciśnięty
 • ItemSpecialTemplate - styl w którym dane są wyświetlane w postaci zdjęcia oraz podpisu pod nim
Poszczególne style prezentują się następująco:
Standardowy:


Specjalny:


Prosta zmiana (nie wymagana była nawet jedna linijka w kodzie C#) a cieszy oko :). Oczywiście można by tutaj podawać ścieżkę do pliku (np. w klasie Customer dodać można pole ImagePath) co sprawiłoby interakcję na najwyższym poziomie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz