piątek, 5 października 2012

Łatwiejsze ścieżki w MVC 4

Do tej porty w ASP.NET MVC korzystaliśmy z następującej składni:

Code:
<script src="@Url.Content("~/Scripts/Site.js")"></script>


W nowej wersji jest możliwe użycie skróconej wersji:

Code:
<script src="~/Scripts/Site.js"></script>


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz