wtorek, 2 października 2012

Szyfrowanie Web.config

Szyfrowanie Web.config-a jest rzeczą oczywistą. Znajdują się w nim dane dostępowe do bazy danych, klucze do webserwisów oraz inne poufne dane.

Instrukcja szyfrowania Web.config-a:
1. Eksportujemy klucz maszyny (Machine key):

Code:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -px "iisConf
igurationKey" C:\folder\iisConfKey.xml -pri

Code:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -px "iisWasKey" C:\folder\iisWasKey.xml -pri


Wyeksportowany klucze znajdziemy pod ścieżką:

Code:
 C:\folder\2. Import klucza na serwerach

Code:
c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -pi "iisConfigurationKey" c:\folder\iisconfkey.xml -exp

Code:
c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -pi "iisWasKey" c:\folder\iisWasKey.xml -exp


3. Autoryzacja zaimportowanego klucza

Code:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis -pa 
"iisConfKey"


4. Do Web.config-a dodajemy sekcję zawierającą informacje nt używanego prowidera szyfrowania:
 Jest to krok konieczny jeżeli zamierzamy używać zaimportowanego klucza na wielu serwerach:

Code:
<configprotecteddata>
<providers>
<add keyContainerName=”MyWebServerRSA”
description=”Uses RsaCryptoServiceProvider to encrypt and decrypt”
name=”MyWebServerRSAProvider”
type=”System.Configuration.RsaProtectedConfigurationProvider,System.Configuration, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a” />
</providers>
</configProtectedData>


5. Przykładowe szyfrowanie sekcji connectionstringów:

Code:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis -pef "connection
Strings" "C:\inetpub\WebApplication1" -prov "MyWebServerRSAProvider"

Po zakodowaniu sekcja connectionStrings będzie wyglądała w następujący sposób:

Code:
  <connectionStrings configProtectionProvider="MyWebServerRSAProvider">
    <EncryptedData Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element"
      xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
      <EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc" />
      <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <EncryptedKey xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
          <EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5" />
          <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
            <KeyName>Rsa Key</KeyName>
          </KeyInfo>
          <CipherData>
            <CipherValue>f19a64s6YB208ibupTTE6+8zWI3y+trQTAajwtpaoArJ8kLic2k0ifmmSmok3NU2Aw7vBUcR2oayzUsoJSuYIDePVr/zvI9/oMVuRMBE+nvzi598BlpZ3lxsggKiwrCO1U/h/zcgNQFuosu7PnX4Rz+4cXZB60LngaZe+Gk+jy8=</CipherValue>
          </CipherData>
        </EncryptedKey>
      </KeyInfo>
      <CipherData>
        <CipherValue>6xZXUTJzr/ovYhI4qvw06hBA9qj59AKiOpEuwdx175R8HCiY/toW4G31GZwI237cmNTMPdlJac/VGki9C/UhU6Ehwb7VQoM8LjiqiJnWNkjyOUJYJOa+uZhpoVtEY06trjMqcFtLP/hdNiDtOwvOxusSFxGioP4Jwvfl22qTSBuc4j1QS1t8PSr/5tlZFJkSV6rxflMPJ+4Z4FYTHdfCyuk3vdnbO2RKjHyx3kNqjEz1eeKrKfz2jH9b6pbMKNss91+fE/ERjeGgdaP8wmewCw67zfjfx7B9fz/FZCw5MK+L2rUsnQMjqXCQEodVBbQtrDSGIlIAcQXGng8h2F9U09AzDSyZRrY+</CipherValue>
      </CipherData>
    </EncryptedData>
  </connectionStrings>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz