niedziela, 7 października 2012

Tworzenie i zwalnianie DbContext w aplikacji ASP.NET MVC

Korzystając z aplikacji ASP.NET MVC i EntityFrameworka warto stworzyć uniwersalny kod pobierania i zwalniania DbContex.

Przejdę od razu do implementacji:
Code:
  public static class MvcContext
  {
    public const string ContextName = "DatabaseContext";

    public static DatabaseContext Current
    {
      get
      {
        if (HttpContext.Current.Items[ContextName] == null)
        {
          HttpContext.Current.Items[ContextName] = new DatabaseContext();
        }

        return (DatabaseContext)HttpContext.Current.Items[ContextName];
      }
    }
  }

Plik Global.asax:

Code:
public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication
  {
    protected void Application_Start()
    {
      AreaRegistration.RegisterAllAreas();

      WebApiConfig.Register(GlobalConfiguration.Configuration);
      FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters);
      RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
      BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles);
      AuthConfig.RegisterAuth();
    }

    protected void Application_EndRequest()
    {
      var entityContext = HttpContext.Current.Items[MvcContext.ContextName] as DatabaseContext;
      if (entityContext != null)
      {
        entityContext.Dispose();
      }
    }

    protected void Application_BeginRequest()
    {

    }
  }


Pytanie odnośnie kodu powyżej może być jedno: dlaczego DbContext nie jest tworzony w Application_BeginRequest() ?

Metody Application_BeginRequest oraz Application_EndRequest wywoływane są przy każdym żądaniu. Jeżeli weźmiemy stronę która ma 30 obrazków - zostałoby stworzonych 30 DbContext-tów.

W przypadku powyższego kodu DbContext zostanie stworzony tylko wtedy kiedy będzie potrzebny a zwolniony po zakończeniu żądania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz