poniedziałek, 15 października 2012

O interfejsach raz jeszcze

O interfejsach napisano już wiele artykułów. Postaram się dlatego podejść do tego zagadnienia od innej strony.
Na początek pytanie: czym różni się metoda wirtualna od implementacji metody z interfejsu?
Mogło by się zdawać, że są to bardzo podobne operacje. Dostarczamy definicję metody zadeklarowanej w innym typie. W interfejsie metoda nie jest wirtualna - przynajmniej nie domyślnie. Klasy dziedziczące po klasie, która implementuje interfejs nie mogą nadpisywać metod zaimplementowanych w klasie bazowej.
Tutaj jest jeden haczyk - można tak zaimplementować metody interfejsu aby istniała możliwość ich nadpisania w klasach potomnych.

Zobaczmy na prosty przykład:

Code:
  public interface IAnimal
  {
    void Voice();
  }


Code:
  public class Animal : IAnimal
  {
    public void Voice()
    {
      Console.WriteLine("Animal");
    }
  }


Code:
  public class Cat : Animal
  {
    public void Voice()
    {
      Console.WriteLine("Cat");
    }
  }

Wywołanie funkcji w mainie:

Code:
    static void Main(string[] args)
    {
      var cat = new Cat();
      cat.Voice();
      var animal = cat as IAnimal;
      animal.Voice();
    }

Efekt który można przewidzieć:

Code:
Cat
Animal

Zdarza się jednak, że chcemy w potomnych klasach przedefiniować funkcję implementowaną z interfejsu w klasie bazowej. Mamy dwie możliwości. Jeżeli nie mamy dostępu do klasy bazowej możemy zaimplementować interfejs w klasie dziedziczącej:

Code:
  public class Cat : Animal, IAnimal
  {
    public new void Voice()
    {
      Console.WriteLine("Cat");
    }
  }


Wynik:

Code:
Cat
Cat

Jednak wersja bazowa jest nadal dostępna:


Code:
      var cat = new Cat();
      cat.Voice();
      var animal = cat as IAnimal;
      animal.Voice();
      var animalBaseClass = cat as Animal;
      animalBaseClass.Voice();


Wynik:

Code:
Cat
Cat
Animal

Jedną z metod naprawienia tego problemu jest zadeklarowanie metody Voice w klasie bazowej jako wirtualnej, a następnie w klasie dziedziczącej nadpisanie tej metody:

Code:
  public class Animal : IAnimal
  {
    public virtual void Voice()
    {
      Console.WriteLine("Animal");
    }
  }

  public class Cat : Animal, IAnimal
  {
    public override void Voice()
    {
      Console.WriteLine("Cat");
    }
  }

Wynik:
Cat
Cat
Cat

Możemy iść dalej i klasę bazową zadeklarować jako abstrakcyjną (tak można zaimplementować interfejs bez implementacji jego metody):

Code:
  public abstract class Animal : IAnimal
  {
    public abstract void Voice();
  }

Klasa dziedzicząca może następnie zapobiec przeładowywaniu metody Voice w kolejnych potomnych klasach:

Code:
  public class Cat : Animal, IAnimal
  {
    public sealed override void Voice()
    {
      Console.WriteLine("Cat");
    }
  }


Ostatni aspekt. Jeżeli dziedziczymy po klasie bazowej, która implementuje interfejs, dziedzicząca także ma zadeklarowaną implementację w sygnaturze to w dziedziczącej nie musimy implementować metody:

Code:
  public class Cat : Animal, IAnimal
  {
    //empty
  }


Interfejsy pozwalają na abstrakcyjną, wirtualną i zamkniętą implementację. Daje to dużą elastyczność w przypadku tworzenia hierarchii klas.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz