sobota, 13 października 2012

Random - losowy element kolekcji za pomocą LINQ

Często potrzebujemy losowy element danej kolekcji. Aby nie pisać ciągle tego samego kodu wybierającego element losowy, możemy napisać metodę LINQ, którą użyjemy w dowolnym projekcie.
Metoda będzie się nazywać RandomElement.

Wymagania dla metody:
- przyjmuje źródło implementujące IEnumerable<T> i zwraca jeden element typu T
- przyjmuje opcjonalnie seed (kontrola nad generowanymi liczbami losowymi)
- jeżeli źródło jest nullem rzucany jest wyjątek ArgumentNullException
- jeżeli źródło nie zawiera elementów (kolekcja jest pusta) rzucany jest wyjątek InvalidOperationException

Implementacja:

Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace ConsoleApplication1
{
  public static class LinqExtensions
  {
    public static T RandomElement<T>(this IEnumerable<T> source, int? seed = null)
    {
      if (source == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("source is null");
      }

      int count = 0;
      if (source is ICollection<T>)
      {
        count = ((ICollection<T>)source).Count;
      }
      else
      {
        count = source.Count();
      }
      if (count == 0)
      {
        throw new InvalidOperationException("Source contains no elements");
      }

      Random random;
      if (!seed.HasValue)
      {
        random = new Random();
      }
      else
      {
        random = new Random(seed.Value);
      }

      var list = source as IList<T>;
      var index = random.Next(0, count);
      if (list != null)
      {
        return list[index];
      }
      else
      {
        using(IEnumerator<T> e = source.GetEnumerator())
        {
       e.MoveNext();
          while (index > 0)
          {
           e.MoveNext();
            --index;
          }

          return e.Current;
        }
      }
    }
  }
}


Przedstawiona metoda została zoptymalizowana aby korzystać z możliwości które dają kolekcje. Jak wiadomo listy, tablice itd. można przeglądać odnosząc się do ich elementów poprzez indeks. Pobranie poprzez indeks wartości jest dużo szybsze niż iteracja po całej kolekcji i wybranie żądanej wartości.

Przykładowe użycie metody:

Code:
      var sequence = Enumerable.Range(0, 100);
      var selectec = sequence.RandomElement();

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz