środa, 2 stycznia 2013

70-511 Rozdział 10 - Zarządzanie ustawieniami

Ustawienia aplikacji mogą przechowywać takie dane jak adres serwera, domyślny katalog zapisu plików błędów itp.
Ustawienie posiada cztery właściwości:
 • Name - nazwa ustawienia
 • Type - typ przechowywanych danych
 • Value - wartość
 • Scope - zakres (użytkownik, cała aplikacja)
Należy tutaj zaznaczyć ważną różnice odnośnie zakresu obowiązywania ustawień. Ustawienia na użytkownika są zarówno do odczytu jak i zapisu. Ustawienia z zakresem całej aplikacji są tylko do odczytu. Zmieniać je można tylko podczas ich definiowania.
Ustawienia definiujemy we właściwościach projektu, na zakładce Settitngs:


Dostęp do właściwości odbywa się poprzez klasę Settings:

Code:
var serverAddress = Properties.Settings.Default.ServerAddress;

Ustawienia użytkownika możemy w prosty sposób zmienić - przypisujemy nową wartość i wywołujemy metodę Save:

Code:
      Properties.Settings.Default.Setting1 = "new valu";
      Properties.Settings.Default.Save();

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz