poniedziałek, 7 stycznia 2013

Bindowanie do zasobów Dynamic vs Static

Tym razem krótko, o czymś co może się przydać nie tylko na egzaminie, ale także w codziennej pracy z zasobami i bindowaniem do nich.

Rozważmy cztery przypadki bindowania do zasobów w kodzie.
Kod wyjściowy dla wszystkich przypadków:

Code:
<Window x:Class="DynamicStatic.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Window.Resources>
    <SolidColorBrush x:Key="Background" Color="Blue" />
    <SolidColorBrush x:Key="Foreground" Color="Red" />
  </Window.Resources>
  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition />
      <RowDefinition Height="30" />
    </Grid.RowDefinitions>
    <Button Content="Przycisk"></Button>
    <Button Name="btnDoSomething" Content="Wykonaj" Grid.Row="1" Click="BtnDoSomething_OnClick" />
  </Grid>
</Window>Dwa zasoby dla tła i koloru czcionki, będziemy przypisywać do przycisku, a następnie w kodzie pobierzemy i zmienimy ich wartość. Zmieniać będzie się tylko definicja klawisza i metody podpiętej pod zdarzenie drugiego klawisza.

1. Przypisanie statyczne i zmiana koloru pędzla:

Code:
<Button Background="{StaticResource Background}" Foreground="{StaticResource Foreground}" Content="Przycisk"></Button>

private void BtnDoSomething_OnClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      var background = (SolidColorBrush)this.FindResource("Background");
      background.Color = Colors.Yellow;

      var foreground = (SolidColorBrush)this.FindResource("Foreground");
      foreground.Color = Colors.Black;
    }

Efekt? Zmiana kolorów:


2. Przypisanie statyczne i zmiana pędzla:
Różnica polega na zmianie pędzla - czyli podmieniamy cały obiekt zasobów (XAML definiujący przycisk nie zmienia się):

Code:
    private void BtnDoSomething_OnClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      this.Resources["Background"] = new SolidColorBrush(Colors.Yellow);

      this.Resources["Foreground"] = new SolidColorBrush(Colors.Black);
    }

Efekt?

Właściwie w tym przypadku możemy mówić o braku jakiegokolwiek efektu. Dzieje się tak dlatego, że statyczny zasób pobierany jest tylko raz. Obiekt pędzla został pobrany i nie zmienia się, jednak jeżeli zmienimy właściwość - zobaczymy efekt (dotyczy to pierwszego przykładu).

3. Przypisanie dynamiczne i zmiana koloru pędzla

Code:
<Button Background="{DynamicResource Background}" Foreground="{DynamicResource Foreground}" Content="Przycisk"></Button>

    private void BtnDoSomething_OnClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      ((SolidColorBrush) this.Resources["Background"]).Color = Colors.Yellow;

      ((SolidColorBrush)this.Resources["Foreground"]).Color = Colors.Black;
    }

Efekt:


4. Przypisanie dynamiczne i zmiana pędzla
Kod XAML przycisku taki jak poprzednio

Code:
    private void BtnDoSomething_OnClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      this.Resources["Background"] = new SolidColorBrush(Colors.Yellow);

      this.Resources["Foreground"] = new SolidColorBrush(Colors.Black);
    }

Efekt:


Warto zapamiętać te przypadki i wiedzieć w jaki sposób są pobierane zasoby, gdyż możemy dzięki temu uniknąć częstych błędów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz