niedziela, 6 stycznia 2013

70-511 Rozdział 12 - publikacja aplikacji

Po stworzeniu aplikacji, możemy ją udostępnić użytkownikowi końcowemu. Można to zrobić na kilka sposobów. Tutaj zostaną przedstawione dwa sposoby: ClickOne oraz klasyczny instalator.

Tworzenie instalatora
Aby dodać standardowy instalator dla naszej aplikacji, dodajemy do naszej solucji projekt typu Setup (niestety w VS 2012 nie ma już dostępnego tego szablonu):


Każdy instalator dysponuje sześcioma edytorami:
  • File System Editor - konfiguracja plików i folderów na maszynie, której będzie instalowane oprogramowanie 
  • Registry Editor - konfiguracja rejestru
  • File Types Editor - tworzenie powiązań pomiędzy plikami i typami
  • User Interface Editor - interfejs podczas instalacji aplikacji
  • Custom Actions Editor - akcje wykonywane podczas instalacji
  • Launch Conditions Editor - pozwala ustawić warunki, konieczne do spełnienia aby uruchomić instalator 
Widok edytora plików:

Ciekawszą, a zarazem bardziej zaawansowaną czynnością jest tworzenie akcji, które są wykonywane podczas instalacji programu. Aby je stworzyć i zaprogramować, należy najpierw dodać klasę Installer do projektu programu. Podkreślić należy tutaj projektu programu nie do projektu instalatora jak by się mogło wydawać.
Klasa Installer udostępnia metody takie jak:
  • Install
  • Rollback
  • Uninstall
  • Commit
Każdą z nich możemy nadpisać i odpowiednio oprogramować. Ważne jest przy tym aby obsłużyć błędy, które mogą wyniknąć z źle oprogramowanej akcji. W takim przypadku należy rzucić wyjątek typu InstallException co spowoduje cofnięcie instalacji i usunięcie dotychczasowych zmian. Jeżeli dopuścimy do rzucenia innego wyjątku, rezultat takie działania nie jest deterministyczny.


ClickOnce
Innym sposobem udostępniania aplikacji jest tzw. ClickOnce. Technologia ta umożliwia łatwe tworzenie aplikacji, które będą często uaktualniane. Instalacja takich aplikacji zabiera także minimalną ilość kroków, którą muszą wykonać instalujący użytkownicy.
Aby otworzyć okno publikacji w tym trybie wystarczy wejść we właściwości projektu i przejść na zakładkę Publish:


Paczka może zostać udostępniona jako plik na lokalnym komputerze, umieszczona na serwerze, jako udział sieciowy.
Aplikacja może zostać udostępniona tylko w trybie online co zapewnia iż zawsze zostanie uruchomiona jej najnowsza wersja. Aplikacja jest uruchamiana na maszynie klienta, jednak zawsze jest wtedy pobierana z serwera.
Ciekawą opcją jest możliwość skonfigurowania opcji aktualizacji aplikacji


Możemy wybrać, czy chcemy aby aplikacja przed uruchomieniem sprawdziła czy nie ma dostępnej nowej wersji. Jeżeli tak zostanie ona pobrana i aplikacja uruchomi się już w nowszej wersji. W oknie tym można także wskazać gdzie ma być szukana najnowsza wersja oprogramowania.

ClickOnce można także umożliwić z poziomu kodu, np. dając w aplikacji przycisk "Sprawdź aktualizację...". Konfigurację przeprowadza się za pomocą klasy ApplicationDeployment. Klasa ta zawiera metodę CheckForUpdate która sprawdza czy jest dostępna nowa wersja do pobrania. Jeżeli jest możemy następnie wywołać metodę Update, która dokona aktualizacji. Aktualizacja widoczna będzie dopiero po restarcie aplikacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz