piątek, 4 stycznia 2013

70-511 Rozdział 11 - Testowanie interfejsu użytkownika

WPF oferuje automatyczne testowanie interfejsu użytkownika. Nie jest to proste zadanie ze względu na drzewiastą strukturę interfejsu graficznego.
Testowanie automatyczne w WPF-ie zostało umożliwione poprzez zaimplementowanie podstawowych operacji kontrolek w klasach dziedziczących po bazowej klasie AutomationPeer.Klasy te łatwo rozpoznać po nazwie która składa się z nazwy kontrolki + AutomationPeer: <control>AutomationPeer np dla kontrolki przycisku będzie to ButtonAutomationPeer.
Bazowa klasa AutomationPeer posiada cztery przydatne metody:
 • GetChildren - zwraca elementy zawarte w aktualnym jako obiekty typu AutomationPeer
 • GetName - zwraca nazwę kontrolki, powiązanej z aktualnym obiektem AutomationPeer
 • GetParent - zwraca element nadrzędny jako obiekt typu AutomationPeer
 • GetPattern - zwraca interfejsy powiązane z aktualnym testem, umożliwiające testowanie
Lista interfejsów, implementowanych przez klasy dziedziczące z AutomationPeer i zapewniające funkcjonalność podczas testów:
 • IDockProvider - dla kontrolek, które oferują możliwości dokowania w kontenerze
 • IExpandCollapseProvider - dla kontrolek, które mogą być zwijane i rozwijane 
 • IGridItemProvider - dla kontrolek, które mogą się znaleźć w kontrolce typu Grid
 • IGridProvider - dla kontrolek będących kontenerami
 • IInvokeProvider - dla kontrolek, które wykonują tylko jedną akcję
 • IItemContainerProvider - oferuje metody pozwalające odnaleźć element na liście obiektów
 • IMultipleViewProvider - dla kontrolek pozwalających wyświetlać dane w różny sposób 
 • IRangeValueProvider - dla kontrolek pozwalających ustawiać zakres
 • IScrollItemProvider - dostęp do elementów kontrolek implementujących interfejs IScrollProvider
 • IScrollProvider - kontrolki umożliwiające przewijanie
 • ISelectionItemProvider - kontrolki umożliwiające wybór elementu - implementują interfejs ISelectionProvider
 • ISelectionProvider - kontrolki pełniące funkcję kontenera dla elementów możliwych do zaznaczenia
 • ISynchronizedInputProvider - kontrolki wspierające synchroniczne wprowadzanie zawartości
 • ITableItemProvider - element kontrolki implementującej interfejs ITableProvider
 • ITableProvider - dla kontrolek typu zakładkowego
 • ITextProvider - dla kontrolek zawierających tekst
 • ITextRangeProvider - pozwala na dostęp do bloku tekstu
 • IToggleProvider - obsługa kontrolek posiadających stan
 • ITransformProvider - kontrolki mogące być powiększane, obracane i przesuwane w 2D
 • IValueProvider - dostęp do wartości kontrolki, która może być reprezentowana jako tekst
 • IVirtualizedItemProvider - element, który może być użyty na panelu wirtualnym
 • IWindowProvider - reprezentuje operacje oferowane przez okno aplikacji
Konkretny interfejs pobieramy poprzez metodę GetPattern.
Przykład dla kontrolki przycisku:

Code:
<Window x:Class="WPF_AutomationPeer_Testing.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition></RowDefinition>
      <RowDefinition></RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>
    <Button Name="Przycisk1" Content="Przyck1" Click="ButtonBase_OnClick" />
    <Button Name="PrzyciskTest" Content="Test" Grid.Row="1" Click="PrzyciskTest_OnClick"></Button>
  </Grid>
</Window>

Code:
using System.Windows;
using System.Windows.Automation.Peers;
using System.Windows.Automation.Provider;

namespace WPF_AutomationPeer_Testing
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void ButtonBase_OnClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Kliknięto w przycisk");
    }

    private void PrzyciskTest_OnClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      var buttonAutomationPeer = new ButtonAutomationPeer(Przycisk1);
      var pattern = (IInvokeProvider)buttonAutomationPeer.GetPattern(PatternInterface.Invoke);
      pattern.Invoke();
    }
  }
}

Kod do pobrania: http://sdrv.ms/WYcoxC

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz