wtorek, 1 stycznia 2013

70-511 Rozdział 10 - Bezpieczeństwo

Instalując aplikację na systemie bez pełnych praw administracyjnych, niektóre operacje nie są uznawane za "bezpieczne".
Szczegółowa lista elementów nie w pełni bezpiecznych:
 • aplikacja definiująca okna
 • okno zapisu (SaveFileDialog)
 • obsługa plików
 • dostęp do rejestru systemu
 • Drag & Drop
 • serailizacja XAML (XamlWriter.Save)
 • klienci UIAutomation
 • dostęp do klasy HwndHost
 • pełne wsparcie dla rejestracji dźwięku
 • hostowanie kontrolek Windows Forms w WPF
Lista elementów nie w pełni dostępnych dla specyficznych zadań
 • dostęp do sieci
  • WCF
  • skrypty
  • DOM
 • Efekty wizualne
  • Efekty związane z bitmapami
 • Edycja
  • Pełne wsparcie dla XAML
  • schowek (tekst w formacie rtf)
W przypadku, gdy tworzymy aplikację która będzie uruchamiana w środowisku bez pełnych uprawnień administracyjnych - unikamy powyżej wymienionych operacji. Oczywiście możemy sprawdzić, czy dana operacja jest dozwolona w danym środowisku. W przypadku braku dostępu zostanie rzucony wyjątek, który przechwytujemy i odpowiednio obsługujemy dalsze wykonanie aplikacji:

Code:
      try
      {
        var fileIoPermission = new FileIOPermission(FileIOPermissionAccess.AllAccess, "c:\file.txt");
        fileIoPermission.Demand();
        //operacje na pliku
      }
      catch (SecurityException ex)
      {
        //obsługa wyjątku
      }


Zasady bezpieczeństwa możemy ustawić we właściwościach projektu na zakładce Scurity:


Jeżeli chcemy udostępnić prawa administracyjne dla aplikacji wystarczy w pliku app.manifest zmienić z:
<requestedExecutionLevel level="asInvoker" uiAccess="false" />
na:
<requestedExecutionLevel level="requireAdministrator" uiAccess="false" />
jeżeli potrzebujemy najwyższych uprawnień używamy poziomu highestAvailable

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz