poniedziałek, 31 grudnia 2012

70-511 Rozdział 9 - kontrolki Windows Forms w WPF

WPF oferuje bardzo dużo kontrolek. Są jednak takie, jak np. MaskedTextBox których w WPF nie ma a Windows Forms są. Dzięki mechanizmowi umożliwiającemu używanie kontrolek Windows Forms w WPF, nie musimy ich implementować od nowa. Przyjrzyjmy się aspektom, wykorzystania okien i kontrolek Windows Forms w aplikacji WPF

Okna dialogowe
Okna OpenFileDialog (Otwóz plik) oraz SaveFileDialog (Zapisz plik) to najczęściej wykorzystywane okna dialogowe w aplikacjach. Aby użyć je w aplikacji WPF należy:
 • Dodać referencję do DLL System.Windows.Forms
 • W kodzie tworzymy obiekt klasy OpenFileDialog, lub SaveFileDialog
Inne kontrolki występujące w Windows Forms, możemy dodawać do aplikacji WPF poprzez komponent WindowsFormsHost. Aby można było używać tego komponentu należy dodać referencję w XAML do DLL System.Windows.Forms.Integration. Następnie przeciągamy element WindowsFormsHost, w którym możemy umieścić kontrolkę Windows Forms. Właściwości i zdarzenia ustawiamy tak samo jak dla kontrolek WPF-owych. Aby pobrać referencję do kontrolki należy skorzystać z właściwości Child kontrolki WindowsFormsHost:

Code:
    <WindowsFormsHost Name="WindowsFormsHost">
      <forms:MaskedTextBox Name="mtbTextBox1"></forms:MaskedTextBox>
    </WindowsFormsHost>

Code:
      var maskedTextBox = (MaskedTextBox) WindowsFormsHost.Child;
      maskedTextBox.Mask = "00000";Użycie kontrolek WPF w aplikacji Windows Forms
W aplikacji Windows Formst można użyć kontrolek z WPF dzięki kontrolce ElementHost.
Jeżeli kontrolka jest częścią tworzonego projektu, można ją przypisać w designerze. Jeżeli nie należy ją przypisać w kodzie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz