niedziela, 23 grudnia 2012

70-511 Rozdział 7 - Binding - Hierarchical Data Templates

W tej części o szablonach dla danych hierarchicznych.

Hierarchical Data Templates
Wyświetlając hierarchiczne dane w kontrolkach takich jak TreeView czy Menu możemy użyć HierarchicalDataTemplate. Klasa ta posiada wszystkie właściwości znane z klasy DataTemplate oraz kilka dodatkowych właściwości:
 • ItemBindingGroup - wartość tej właściwości jest kopiowana do wszystkich podrzędnych elementów danego elementu 
 • ItemContainerStyle - ustawia styl dla każdego z elementów podrzędnych
 • ItemContainerStyleSelector - logika wybierania stylu dla elementów
 • ItemsSource - ścieżka do następnego poziomu elementów względem obecnego
 • ItemStringFormat - formatowanie tekstu
 • ItemTemplate - szablon elementu
 • ItemTemplateSelector - logika wybierania szablonu prezentacji
Dwa przykłady obrazujące w jaki sposób poradzić sobie z szablonami dla danych hierarchicznych (pełny kod źródłowy do pobrania z linka podanego poniżej):

Definicje klas dla przykładu z firmami:

Code:
  [Serializable]
  public class Company
  {
    public string Name { get; set;}

    public List<CompanyState> CompanyStates { get; set; }
  }

  [Serializable]
  public class CompanyState
  {
    public string Name { get; set; }

    public List<Unit> Units { get; set; }
  }

  public class Unit
  {
    public string Name { get; set; }

    public List<Department> Departments { get; set; }
  }

  public class Department
  {
    public string Name { get; set; }

    public List<Employee> Employees { get; set; }
  }

  public class Employee
  {
    public int Id { get; set; }
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
  }


Definicje hierarchii:

Code:
<Window x:Class="HierarchicalDataTemplates.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:bindingDataTemplates="clr-namespace:Binding_DataTemplates;assembly=SampleDataProvider" Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Window.Resources>
    <HierarchicalDataTemplate x:Key="TreeViewDataTemplate" ItemsSource="{Binding Friends}">
      <TextBlock Text="{Binding Name}"></TextBlock>
      <HierarchicalDataTemplate.ItemTemplate>
        <DataTemplate>
          <Grid>
            <StackPanel Orientation="Horizontal">
              <TextBlock Text="{Binding FirstName}"/>
              <TextBlock Text=" "></TextBlock>
              <TextBlock Text="{Binding LastName}"/>
            </StackPanel>
          </Grid>
        </DataTemplate>
      </HierarchicalDataTemplate.ItemTemplate>
    </HierarchicalDataTemplate>

    <HierarchicalDataTemplate x:Key="CompanyDataTemplate" ItemsSource="{Binding CompanyStates}" DataType="{x:Type bindingDataTemplates:Company}">
      <TextBlock Text="{Binding Name}" />
      <HierarchicalDataTemplate.ItemTemplate>
        <HierarchicalDataTemplate ItemsSource="{Binding Units}">
          <TextBlock Text="{Binding Name}" />
          <HierarchicalDataTemplate.ItemTemplate>
            <HierarchicalDataTemplate ItemsSource="{Binding Departments}">
              <TextBlock Text="{Binding Name}" />
              <HierarchicalDataTemplate.ItemTemplate>
                <HierarchicalDataTemplate ItemsSource="{Binding Employees}">
                  <TextBlock Text="{Binding Name}" />
                  <HierarchicalDataTemplate.ItemTemplate>
                    <DataTemplate>
                      <StackPanel Orientation="Horizontal">
                        <TextBlock Text="{Binding Id}" />
                        <TextBlock Text=" "></TextBlock>
                        <TextBlock Text="{Binding FirstName}" />
                        <TextBlock Text=" " />
                        <TextBlock Text="{Binding LastName}" />
                      </StackPanel>
                    </DataTemplate>
                  </HierarchicalDataTemplate.ItemTemplate>
                </HierarchicalDataTemplate>
              </HierarchicalDataTemplate.ItemTemplate>
            </HierarchicalDataTemplate>
          </HierarchicalDataTemplate.ItemTemplate>
        </HierarchicalDataTemplate>
      </HierarchicalDataTemplate.ItemTemplate>
    </HierarchicalDataTemplate>
  </Window.Resources>
  <Grid>
    <Grid.ColumnDefinitions>
      <ColumnDefinition />
      <ColumnDefinition />
    </Grid.ColumnDefinitions>
    <TreeView ItemTemplate="{StaticResource TreeViewDataTemplate}" ItemsSource="{Binding StatesList}" Grid.Column="0" />
    <TreeView ItemTemplate="{StaticResource CompanyDataTemplate}" ItemsSource="{Binding Company}" Grid.Column="1" />
  </Grid>
</Window>

Efekt:Cały kod aplikacji można pobrać z linku: http://sdrv.ms/ZCHejE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz