wtorek, 11 grudnia 2012

70-511 Rozdział 5 - Tworzenie kontrolek w WindowsForms

Zarówno WindowsForm jak i WPF oferują pełną gamę gotowych do użycia kontrolek. Zdarza się czasami iż potrzebujemy kontrolkę, posiadającą specyficzne funkcjonalności. Post ten przedstawi w jaki sposób tworzyć własne kontrolki w WindowsForms oraz ich rodzaje.

Composite ControlsInna nazwa tego rodzaju kontrolki to User Control. Jak sama nazwa mówi kontrolka ta zbudowana jest z innych kontrolek.
Do kontrolki takiej możemy dodawać własne właściwości, zdarzenia i metody.

Po zbudowaniu kontrolki pojawia się ona automatycznie w Toolbox-ie z domyślną ikoną. Możemy przypisać do kontrolki naszą ikonę. za pomocą atrybutu ToolboxBitmapAttribute. Użyta grafika musi mieć wymiary 16x16. Przykład:

Code:
  [ToolboxBitmap(@"C:\bitmap.bmp")]
  public partial class UserControl1 : UserControl
  {
    public UserControl1()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }Extended Control
Tworzenie takiej kontrolki polega na rozszerzeniu już istniejącej. Rozszerzenia dokonuje się poprzez dziedziczenie istniejącej już kontrolki:

Code:
  public class BetterButton : Button
  {
  }

Wygląd oraz zachowanie nowej kontrolki jest takie samo jak przycisku. Możemy teraz dodać nowe właściwości, metody i zdarzenia. Dodatkowo możemy zmienić funkcjonalność metod poprzez ich nadpisanie. Możemy także zmienić ich wygląd przez nadpisanie metody OnPaint.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz