poniedziałek, 3 grudnia 2012

70-511 Rozdział 4 - Formatki w Windows Forms

Windows Forms umożliwia budowanie graficznego interfejsu użytkownika. Tak samo jak okna w WPF, formatki w Windows Forms przechowują kontrolki, pozwalają obsługiwać zdarzenia, przechwytują naciśnięcia klawiszy i ruchy myszki.
Każda forma, jak i kontener zawiera kolekcję Controls do której można dodawać kontrolki zarówno w czasie tworzenia interfejsu przez programistę, jak i w czasie działania programu (dynamicznie).
Położenie kontrolki względem innych precyzują dwie właściwości:
 • Anchor - przykleja kontrolkę do jednego z rogów formy/kontenera. Ustawienie tego parametru determinuje także, sposób zachowania podczas rozciągania i zmniejszania formatki. Możliwe wartości: Top, Left, Right, Bottom
 • Dock - przypina krawędzie do jednej z krawędzi formatki/kontenera, czy też kontrolka ma być rozciągnięta na całą dostępną powierzchnię kontenera. Możliwe wartości: None, Top, Bottom, Left, Right, Fill.


Formatka (Form) pozwala na budowanie interfejsu poprzez dodawanie do niej kontrolek, menu, obsługę zdarzeń. Formatki można dodawać podczas tworzenia aplikacji jak i w czasie jej działania. Aby pokazać nową formatkę wystarczy użyć następującego kodu:

Code:
      var form = new Form();
      form.Show();

Niektóre z ważniejszych właściwości formatki:
 • ControlBox - określa czy klawisze kontrolne formatki mają być wyświetlane (zamknij, minimalizuj, maksymalizuj)
 • Cursor - wygląd kursora podczas przemieszczania go po formatce
 • FormBorderStyle - determinuje zachowanie obramowania formatki oraz paska tytułu
 • HelpButton - czy dodać klawisz pomocy dla formatki 
 • Location - jeżeli właściwość StartPosition jest ustawiona na Manual, właściwość ta decyduje gdzie pojawi się formatka względem lewego górnego rogu ekranu. 
 • StartPosition - pozycja startowa formatki
 • TopMost - czy formatka ma być nad wszystkimi innymi
 • Windowstate - startowa wielkość formatki: Minimalized, Maximized
Możliwe wartości właściwości FormBorderStyle:
 • None - brak obramowania, klawiszów kontrolnych
 • FixedSingle - pojedyncze obramowanie, użytkownik nie może zmieniać jego rozmiarów przez rozciąganie
 • Fixed3D - trójwymiarowa postać obramowania, użytkownik nie może rozciągać formatki
 • FixedDialog - pojedyncze obramowanie, brak klawiszów kontrolnych
 • Sizable - domyślne ustawienie; użytkownik ma możliwość rozciągania formatki
 • FixedToolWindow - pojedyncze obramowanie; brak możliwości rozciągania; okno zawiera tylko klawisz zamykania
 • SizableToolWindow - pojedyncze obramowanie; można rozciągać; formatka zawiera tylko klawisz zamykania
 Możliwe wartości dla właściwości StartPosition:
 • Manual - pozycja startowa określona jest przez właściwość Location
 • CenterScreen - środek ekranu
 • WindowsDefaultLocation - domyślne położenie, określone przez system operacyjny
 • WindowsDefaultBounds - domyślne położenie, domyślny rozmiar - określane przez system
 • CenterParent - środek formatki rodzica

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz