wtorek, 4 grudnia 2012

70-511 Rozdział 4 - Kontenery w Windows Forms

Kontrolki typu kontener mają za zadanie tworzyć miejsce i układ dla innych kontrolek.
Ustawienie niektórych właściwości kontenera oddziałuje także na kontrolki w nim zawarte. Takie właściwości to np. Enabled, BackColor, Visible, Font.
Każda kontrolka typu kontener zawiera właściwość Controls. Właściwość ta reprezentuje kolekcje kontrolek, które w danej chwili są przyporządkowane do danego kontenera.

Kontrolki typu kontener w Windows Forms:

GroupBox

Jedna z najprostszych kontrolek typu kontener. Na formatce obrazuje się jako ramka z tytułem. Służy głównie do grupowania przycisków wyboru opcji (RadioButton, CheckBox)

Panel


Panel może posiadać dodatkowe obramowanie bądź nie. Pozwala na dodanie pasków przewijania (można ustawić właściwość AutoScroll na true, wtedy paski przewijania pojawią się automatycznie gdy kontrolka w Panelu będzie wychodziła poza jego rozmiar).


FlowLayoutPanel


Podobnie jak panel może posiadać paski przewijania. Dodatkowo kontrolka sama organizuje swoją zawartość. Oznacza to, że dodając do niej nowe kontrolki nie musimy sami ustalać ich położenia - kontrolka zrobi to za nas. Domyślnym kierunkiem układania kontrolek jest od lewej do prawej. Możemy oczywiście zmienić to zachowanie na inne za pomocą właściwości FlowDirection.


TableLayoutPanel

Kontener ten umożliwia umieszczanie kontrolek w komórkach. Kontener umożliwia dodanie pasków przewijania, jak i dodanie krawędzi dla wierszy czy też kolumn (Odpowiada za to właściwość CellBorderStyle).
Dodawanie kolumn i wierszy jest ułatwione dzięki intuicyjnemu edytorowi:


Kolumny liczone są od indeksu 1, wiersze od 0.


TabControl


TabControl umożliwia grupowanie kontrolek na zakładkach. Najważniejszą właściwością jest kolekcja zakładek - TabPages. Kolejne zakładki możemy dodawać zarówno w czasie działania programu, jak i w czasie jego tworzenia.


SplitContainer


Kontener ten dzieli formatkę na dwie części, którym podczas działania programu możemy zmieniać rozmiar. Specjalne właściwości tego kontenera to:

  • FixedPanel - pozwala ustawić panel, który ma stałą szerokość
  • IsSplitterFixed - jeżeli jest ustawiony na true, nie można zmieniać rozmiaru paneli
  • Orientation - kierunek splitera (poziomy lub pionowy)
  • SplitterWidth - szerokość znacznika podziału

Pozostała funkcjonalność jest taka sama jak w przypadku kontrolki Panel.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz