piątek, 21 grudnia 2012

ObjectDataProvider - filtrowanie danych

W poście omawiającym bindowanie do różnych źródeł danych omawiałem ObjectDataProvider.
Tym razem bardziej praktyczny przykład. Scenariusz jest taki:
Na formatce jest ListBox oraz dwa TextBox-y do wprowadzania imienia i nazwiska. Baza danych przechowuje klientów. Formatka ma za zadanie wyświetlać wszystkich klientów jeżeli nie wprowadzono wartości filtrów do TextBox-ów, bądź też przefiltrować dane jeżeli filtry zostały wprowadzone przez użytkownika.

Rozwiązanie:
Tworzymy ObjectDataProvider wraz z definicją dwóch parametrów.
TextBox-y bindujemy z parametrami przekazywanymi do ObjectDataProvide.

Kod:

Code:
<Window x:Class="Binidng_ObjectDataProvider.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:binidngObjectDataProvider="clr-namespace:Binidng_ObjectDataProvider"
    xmlns:system="clr-namespace:System;assembly=mscorlib" Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Window.Resources>
    <ObjectDataProvider x:Key="odpCustomers" ObjectType="{x:Type binidngObjectDataProvider:DataService}" MethodName="GetCustomersByFirstName" >
      <ObjectDataProvider.MethodParameters>
        <x:Static Member="system:String.Empty" />
        <x:Static Member="system:String.Empty" />
      </ObjectDataProvider.MethodParameters>
    </ObjectDataProvider>
  </Window.Resources>
  <Grid>
    <Grid.ColumnDefinitions>
      <ColumnDefinition Width="*"/>
      <ColumnDefinition Width="*"/>
    </Grid.ColumnDefinitions>

    <ListBox ItemsSource="{Binding Source={StaticResource odpCustomers}}" 
         DisplayMemberPath="FirstName"></ListBox>
    
    <Grid Grid.Column="1" Margin="5">
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="Auto" />
        <RowDefinition Height="Auto" />
      </Grid.RowDefinitions>
      <Grid.ColumnDefinitions>
        <ColumnDefinition Width="70" />
        <ColumnDefinition Width="*" />
      </Grid.ColumnDefinitions>
      <TextBlock VerticalAlignment="Center">Imię:</TextBlock>
      <TextBox Width="100" Grid.Column="1" HorizontalAlignment="Left">
        <TextBox.Text>
          <Binding Source="{StaticResource odpCustomers}"
               Path="MethodParameters[0]"
               BindsDirectlyToSource="true"
               UpdateSourceTrigger="LostFocus" />
        </TextBox.Text>
      </TextBox>

      <TextBlock VerticalAlignment="Center" Grid.Row="1">Nazwisko:</TextBlock>
      <TextBox Width="100" Grid.Row="1" Grid.Column="1" HorizontalAlignment="Left">
        <TextBox.Text>
          <Binding Source="{StaticResource odpCustomers}"
               Path="MethodParameters[1]"
               BindsDirectlyToSource="true"
               UpdateSourceTrigger="LostFocus" />
        </TextBox.Text>
      </TextBox>
    </Grid>
  </Grid>
</Window>

Najważniejsze w całym przedsięwzięciu są definicje bindowania dla TextBox. W nich specyfikujemy, który parametr ObjectDataProvider będzie związany zawartością w polu tekstowym.

Nasz serwis z metodą odpowiedzialną za zwracanie rekordów z bazy danych wygląda następująco:

Code:
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace Binidng_ObjectDataProvider
{
  public class DataService
  {
    private readonly AdventureWorksLTEntities context = new AdventureWorksLTEntities();

    public DataService()
    {
      
    }

  public IList<Customer> GetCustomersByFirstName(string startLetter, string lastName)
    {
      var result = context.Customer.AsQueryable();
      if (!string.IsNullOrWhiteSpace(startLetter))
      {
        result = result.Where(x => x.FirstName.StartsWith(startLetter));
      }
      if (!string.IsNullOrWhiteSpace(lastName))
      {
        result = result.Where(x => x.LastName.StartsWith(startLetter));
      }

      return result.ToList();
    }
  }
}

Efekt:Cały kod do pobrania z linku: http://sdrv.ms/UY8jdJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz