poniedziałek, 10 grudnia 2012

70-511 Rozdział 4 - Kontrloki interfejsu użytkownika - menu

ToolStrip


Pozwala tworzyć paski menu znane z programów narzędziowych.
Niektóre z właściwości:
 • AllowItemReorder - jeżeli właściwość ustawiona, możemy zmieniać położenie kontrolek za pomocą klawisza ALT i myszki
 • AllowMerge - czy z danym paskiem menu można połączyć inny
 • CanOverflow - czy nie mieszczące się kontrolki paska mogą zostać przeniesione do meni dodatkowego klawisza (na końcu paska pojawia się klawisz ze strzałką pod którym znajdują się nie mieszczące się klawisze)
 • Dock - dokowanie do jednej z krawędzi
 • LayoutStyle - położenia (wertykalne, horyzontalne)
 • RenderMode - styl malowania kontrolek (Professional, System, ManagerRenderMode)
 • ShowItemToolTips - czy ma być wyświetlany dymek z podpowiedzią dla elementów menu
 • Stretch - kiedy ToolStrip umieszczony jest w ToolStripContainer, decyduje czy ma zająć całą powierzchnię w nim
Do ToolStrip-a możemy dodać następujące rodzaje kontrolek:
 • ToolStripLabel
 • ToolStripButton
 • ToolStripTextBox
 • ToolStripComboBox
 • ToolStripProgressBar
Każda z tych kontrolek posiada dodatkowe właściwości związane z menu:
 • MergeAction - sposób w jaki zachowa się element podczas łączenia z innym menu który zawiera taki sam element
 • MergeIndex - indeks pod którym znajdzie się element, gdy łączenie jest ustawione na Insert
 • ToolTipText - podpowiedź - popularny "dymek" po najechaniu na element menuToolStripContainer


Kontener specjalnie przygotowany dla pasków menu. We wnętrzu tego kontenera użytkownik może zmieniać położenie menu. Najczęściej wykorzystuje się możliwość przypisania ToolStrip do jednej z czterech krawędzi. Widocznością konkretnego menu można sterować za pomocą właściwości, np. TopToolStripPanelVisible.


Aby połączyć dwa ToolStrip należy skorzystać ze statycznej klasy ToolStripManager. Przykład łączenia dwóch ToolStrip w jeden:

Code:
ToolStripManager.Merge(toolStrip1, toolStrip2);

Podczas łączenia elementy są porównywane na podstawie właściwośći Text. Jeżeli dwa elementy mają ten sam Text, o tym co się stanie decyduje właściwość MergeAction.
Może ona przyjąć jedną z 5 możliwości:
 • Append - dodaje element na końcu nowego menu
 • Insert - wstawia w miejsce określone przez właściwość MergeIndex
 • MatchOnly - brak reakcji
 • Remove - jeżeli zostanie znaleziony odpowiednik, usuwa go
 • Replace - podmienia odpowiednik
 


MenuStripKontrolka definiuje standardowe, znane z wielu aplikacji menu. Kontrolka ta dziedziczy po ToolStrip i umożliwia umieszczanie w nim elementów dostępnych dla ToolStrip. Elementy menu to instancje klasy ToolStripMenuItem. Każdy element może zawierać subelementy.
MenuStrip zawiera zestaw właściwości znany z ToolStrip, dodając do tego właściwością taką jak TextDirection - mówi ona o kierunku tekstu elementu.
Elementy menu to instancje klasy ToolStripMenuItem. Niektóre z właściwości tej klasy:
 • AutoSize - czy element menu ma dostosować wielkość do tekstu
 • Checked - czy element ma być zaznaczony
 • CheckOnClick - czy po kliknięciu ma być automatycznie zaznaczony
 • CheckState - stan zaznaczenia elementu
 • DisplayStyle - styl wyświetlania
 • DoubleClickEnabled - czy zdarzenie DoubleClick ma być wywoływane
 • ShortcutKeys - skrót klawiszowy
 • ShowShortcutKeys - czy wyświetlać skrót klawiszowy
 • ShortcutKeyDisplayString - umożliwia ustawienie własnego tekstu wyświetlanego jako skrót klawiszowy


ContextMenuStrip

Menu to wyświetlane jest w momencie gdy użytkownik kliknie prawym klawiszem myszy. Tworzenie elementów tego menu jest zdefiniowane w ten sam sposób co MenuStrip. Po utworzeniu tego menu należy go przypisać do widzialnej kontrolki, która ma go zawierać. Realizuje się to poprzez właściwość ContextMenuStrip.
Przykład przypisania do formatki w kodzie:

Code:
ContextMenuStrip = contextMenuStrip1;

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz