środa, 12 grudnia 2012

70-511 Rozdział 5 - Szablony kontrolek WPF

Kontrolki WPF zostały przygotowane w ten sposób, aby łatwo można modyfikować ich wygląd. Definicję wyglądu oddzielono całkowicie od kodu definiującego funkcjonalność.
Szablony kontrolek tworzone są w XAML-u. Szablon zawiera kompletny opis wyglądu danej kontrolki.
Przykładowy szablon dla przycisku możemy zdefiniować następująco:

Code:
    <Button>
      <Button.Template>
        <ControlTemplate>
          <Rectangle Fill="Red" />
        </ControlTemplate>
      </Button.Template>
    </Button>

Definicja szablonu zawarta jest w elemencie <ControlTemplate>. 
Ważnym aspektem jest umożliwienie nadawania zawartości (Content) przycisku. Aby przywrócić tą funkcjonalność, należy w szablonie dodać specjalną kontrolkę przeznaczoną do wyświetlania zawartości - ContentPresenter:

Code:
    <Button Content="Button!">
      <Button.Template>
        <ControlTemplate TargetType="{x:Type Button}">
          <Grid>
            <Rectangle Fill="Red">
            </Rectangle>
            <ContentPresenter HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" />
          </Grid>
        </ControlTemplate>
      </Button.Template>
    </Button>

W przypadku gdy korzystamy z kontrolki ContentPresenter musimy w definicji ControlTemplate umieścić dla jakiego typu definiujemy ContentPresenter-a.

Szablony najczęściej definiujemy jako zasoby (w celach użycia w wielu miejscach):

Code:
<Window.Resources>
    <ControlTemplate x:Key="ButtonTemplate" TargetType="{x:Type Button}">
      <Grid>
        <Rectangle Fill="Red">
        </Rectangle>
        <ContentPresenter HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" />
      </Grid>
    </ControlTemplate>
  </Window.Resources>
  <Grid>
    <Button Content="Button!" Template="{StaticResource ButtonTemplate}" />
  </Grid>
Triggery
Zmiana wyglądu kontrolki to nie wszystko. Kolejnym elementem podczas definiowania wyglądu kontrolki jest jej zachowanie się podczas interakcji z użytkownikiem. Jeżeli przyjrzymy się przyciskowi to w momencie gdy na niego najeżdżamy kursorem, zostaje podświetlony.
Zachowania tego typu definiują Triggery. ControlTemplate zawiera kolekcję obiektów typu Trigger.
Definicja Trigger-ów dla kontrolki przycisku:

Code:
    <ControlTemplate x:Key="ButtonTemplate" TargetType="{x:Type Button}">
      <Grid>
        <Rectangle Name="rectangle" Fill="Red">
        </Rectangle>
        <ContentPresenter HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" />
      </Grid>
      <ControlTemplate.Triggers>
        <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
          <Setter TargetName="rectangle" Value="Yellow" Property="Fill" />
        </Trigger>
      </ControlTemplate.Triggers>
    </ControlTemplate>

Do zapamiętania:
 • Triggery odwołują się do konkretnych nazwanych elementów szablonu
 • Szablon musi być zdefiniowany jako pierwszy w kodzie XAML
 • Trigery mogą zawierać animacje
Warto w tym miejscu zauważyć jedną rzecz. Po napisaniu poniższego kodu:

Code:
    <Button Content="Button!" Background="Blue">
      <Button.Template>
        <ControlTemplate TargetType="{x:Type Button}">
          <Grid>
            <Rectangle Fill="Red"></Rectangle>
            <ContentPresenter VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center"></ContentPresenter>
          </Grid>
        </ControlTemplate>
      </Button.Template>
    </Button>

przycisk nie zmienił koloru wypełnienia na niebieski. Aby możliwe było przypisanie koloru do naszego prostokąta należy skorzystać ze specjalnego rodzaju bindowania - bindowania do szablonu - Template Binding. Składnia {TemplateBinding <PropertyName>}. PropertyName - nazwa właściwości kontrolki. Tak więc TemplateBinding przekazuje wartość ustawioną na kontrolce do właściwości w szablonie.

 Poniżej przykład w jaki sposób sprawić żeby nasz klawisz miał kolor taki, jaki ustawimy we właściwości Background:

Code:
    <Button Content="Button!" Background="Blue">
      <Button.Template>
        <ControlTemplate TargetType="{x:Type Button}">
          <Grid>
            <Rectangle Fill="{TemplateBinding Background}"></Rectangle>
            <ContentPresenter VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center"></ContentPresenter>
          </Grid>
        </ControlTemplate>
      </Button.Template>
    </Button>

Efekt:


W przypadku TemplateBinding istnieje problem z obiektami typu Freezable (np. obiekt Brush - pędzel). Aby ominąć ten problem można zastosować trik polegający na wykorzystaniu bindowania RelativeSource:

Code:
    <Button Content="Button!">
      <Button.Background>
        <LinearGradientBrush StartPoint="0, 0" EndPoint="1, 1">
          <GradientStop Color="Blue" Offset="0" />
          <GradientStop Color="Chartreuse" Offset="0.5" />
        </LinearGradientBrush>
      </Button.Background>
      <Button.Template>
        <ControlTemplate TargetType="{x:Type Button}">
          <Grid>
            <Rectangle Name="recBackground" Fill="{TemplateBinding Background}" />
            <Ellipse Name="ellipse" Fill="Red"></Ellipse>
            <ContentPresenter VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center" />
          </Grid>
          <ControlTemplate.Triggers>
            <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
              <Setter TargetName="ellipse" Property="Fill" Value="{Binding RelativeSource={RelativeSource TemplatedParent}, Path=Background}"></Setter>
            </Trigger>
          </ControlTemplate.Triggers>
        </ControlTemplate>
      </Button.Template>
    </Button>

Dzięki temu zabiegowi elipsa po najechaniu będzie mieć taki sam kolor jak tło.
Dodatkowo możemy za pomocą stylów, nadać taki sam szablon dla wszystkich klawiszy w oknie:

Code:
<Style TargetType="{x:Type Button}">
  <Setter Property="Template" Value="{StaticResource ButtonTemplate}" />
</Style>Pobieranie stylów kontrolek WPF
Szablon kontrolki możemy definiować od początku, bądź też pobrać go w wersji domyślnej i dostosować do naszych potrzeb. Kod pozwalający pobrać szablon kontrolki:

Code:
      using (var file = new FileStream("template.xml", FileMode.CreateNew))
      {
        XamlWriter.Save(btnMyButton.Template, file);
      }


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz