niedziela, 15 września 2013

70-513 Udostępnianie serwisu WCF

Aby ktoś mógł skorzystać, ze stworzonego przez na serwisu należy go udostępnić.

Adres
Adres wskazuje gdzie znajduje się nasz serwis składa się z 4 składowych: schema, nazwa hosta, portu, ścieżki (przeważnie nazwa serwisu). Przykład: http://www.contoso.com/OrderService/

Binding
Binding definiuje sposób, w jaki będzie można się dostać do serwisu. Są to elementy takie jak protokół, SSL. WCF udostępnia domyślnie kilka predefiniowanych możliwości komunikacji:
 • basicHttpBinding - HTTP, HTTPS, MTOM
 • wsHttpBinding - HTTP, HTTPS, MTOM - oferuje niezawodność, tranzakcyjność, bezpieczeństwo
 • wsDualHttpBinding - dwukierunkowa komunikacja 
 • webHttpBinding - przekazuje dane przez HTTP lub HTTPS nie korzystając z formatu protokołu SOAP - przydatny w przypadku gdy klient nie wymaga protokołu SOAP
 • wsFederationHttpBinding - zapewnia bezpieczeństwo pomiędzy różnymi systemami autoryzacji i autentykacji
 • netTcpBinding - przesyłanie danych po TCP
 • netNamedPipeBinding - jeżeli serwis będzie używany na jednym komputerze
 • netMsmqBinding - komunikacja pomiędzy dwoma komputerami
 • netPeerTcpBinding - komunikacja Peer-To-Peer pomiędzy komputerami
 • msmqIntegrationBinding - dla istniejących aplikacji napisanych w C++ używających do komunikacji MSMQ
 • basicHttpContextBinding - wsparcie plików cookie dla protokołu HTTP
 • netTcpContextBinding, netTcpContextBinding, wsHttpContextBinding - umożliwia użycie nagłówka w celu wymiany komunikatów

Contract
Określa operacje udostępniane przez serwis i jest to przeważnie nazwa interfejsu poprzedzona przestrzenią nazw.

Powyższe składowe można zadeklarować zarówno w kodzie jak i konfiguracji XML. XML jest preferowanym sposobem, gdyż w przypadku zmiany np. adresu nie ma konieczności kompilowania całej aplikacji od początku, a jedyna zmiana będzie dotyczyła pliku konfiguracyjnego.

Przykład konfiguracji w XML:

Code:
 <system.serviceModel>
  <services>
   <service name="WcfExposingService.OrderService">
    <endpoint address="http://localhost:8000/OrderService/" binding="basicHttpBinding" 
         contract="WcfExposingService.IOrderService"/>
   </service>
  </services>
 </system.serviceModel>

Dla jednego serwisu można skonfigurować wiele sposobów komunikacji (endpoint), tak więc do jego serwisu możemy odnosić się poprzez protokół HTTP, TCP czy też inny sposób. W tym przypadku należy pamiętać tylko o tym, aby każdy z tych sposobów posiadał inny adres ekspozycji serwisu.
Aby sobie ułatwić pracę podczas definiowania wielu adresów, można skorzystać z właściwości base address i dodać do listy, bazowe adresy, które następnie zostaną uzupełnione odpowiednią końcówką. Uwaga! w przypadku hostowania na IIS bazowe adresy nie są brane pod uwagę, gdyż są mapowane na ścieżkę wirtualną do katalogu gdzie znajdują się pliki serwisu.
W przypadku adresu bazowego WCF rozpoznaje z jakim bindingiem ma do czynienia a następnie dobiera odpowiedni adres z dostępnej listy.
Przykład takiej konfiguracji:

Code:
  <services>
   <service name="WcfExposingService.OrderService">
    <host>
     <baseAddresses>
      <add baseAddress="http://localhost:17354/OrderService/"/>
      <add baseAddress="net.tcp://localhost:17354/OrderService/"/>
     </baseAddresses>
    </host>
    <endpoint address="" binding="basicHttpBinding"
         contract="WcfExposingService.IOrderService"/>
    <endpoint address="secure" binding="wsHttpBinding"
         contract="WcfExposingService.IOrderService"/>
    <endpoint address="" binding="NetTcpBinding"
     contract="WcfExposingService.IOrderService"/>
   </service>
  </services>

Oraz konfiguracja w kodzie C#:

Code:
      Uri httpAddress = new Uri("http://localhost:8000/OrderService/");
      Uri tcpAddress = new Uri("net.tcp://localhost:8000/OrderService/");
      Uri[] baseAddresses = {httpAddress, tcpAddress};

      var serviceHost = new ServiceHost(typeof (OrderService), baseAddresses);
      var basicHttpBinding = new BasicHttpBinding();
      var wsHttpBinding = new WSHttpBinding();
      var netTcpBinding = new NetTcpBinding();

      serviceHost.AddServiceEndpoint(typeof (IOrderService), basicHttpBinding, "");
      serviceHost.AddServiceEndpoint(typeof(IOrderService), wsHttpBinding, "secure");
      serviceHost.AddServiceEndpoint(typeof(IOrderService), netTcpBinding, "");Publikowanie metadanych
Metadane publikujemy za pomocą bindowania o typie mexHttpBinding. Metadane możemy pobrać dla serwisu za pomocą składni: nazwa_serwisu.svc?wsdl. Definiowanie w XML:

Code:
 <system.serviceModel>
  <services>
   <service name="WcfExposingService.OrderService">
    <host>
     <baseAddresses>
      <add baseAddress="http://localhost:17354/OrderService/"/>
      <add baseAddress="net.tcp://localhost:17354/OrderService/"/>
     </baseAddresses>
    </host>
    <endpoint address="" binding="basicHttpBinding"
         contract="WcfExposingService.IOrderService"/>
    <endpoint address="secure" binding="wsHttpBinding"
         contract="WcfExposingService.IOrderService"/>
    <endpoint address="" binding="NetTcpBinding"
     contract="WcfExposingService.IOrderService"/>
    <endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding"
         contract="IMetadataExchange" />
   </service>
  </services>
  <behaviors>
   <serviceBehaviors>
    <behavior name="MexGet">
     <serviceMetadata httpGetEnabled="true"/>
    </behavior>
   </serviceBehaviors>
  </behaviors>
 </system.serviceModel>

I to samo w kodzie:

Code:
      ServiceMetadataBehavior serviceMetadataBehavior =
        serviceHost.Description.Behaviors.Find<ServiceMetadataBehavior>();
      if (serviceMetadataBehavior != null)
      {
        serviceMetadataBehavior = new ServiceMetadataBehavior();
        serviceMetadataBehavior.HttpGetEnabled = true;
        serviceHost.Description.Behaviors.Add(serviceMetadataBehavior);
      }
      serviceHost.AddServiceEndpoint(ServiceMetadataBehavior.MexContractName,
                      MetadataExchangeBindings.CreateMexHttpBinding(), "mex");

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz