sobota, 14 września 2013

WCF - Hostowanie serwisu

W poprzednim poście został opisany sposób w jaki stworzyć prosty serwis.
Ten post omówi możliwości i sposoby hostowania serwisu.

Dowiedzieliśmy się już że serwis można hostować w innej aplikacji .NET za pomocą klasy ServiceHost. Klasa ta pozwala na hostowanie serwisu WCF w dowolnej aplikacji .NET.

Prawidłowa obsługa tworzenia instancji klasy ServiceHost przebiega w następujący sposób:


Code:
      var host = new ServiceHost(typeof(CustomerService), new Uri("net.tcp://localhost/netTCP"),
          new Uri("http://localhost/CustomerService"));
      try
      {
        host.Open();
        Console.WriteLine("Press Enter to Exit");
        Console.Read();
        host.Close();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.Message);
        host.Abort();
      }

Drugą możliwością prawidłowej obsługi tworzenia klasy ServiceHost jest użycie bloku using, pokazany we wcześniejszym poście:


Code:
      using (var host = new ServiceHost(typeof(CustomerService), new Uri("net.tcp://localhost/netTCP"), new Uri("http://localhost/CustomerService")))
      {
        host.Open();
        host.Description.Endpoints.ToList().ForEach(endPoint => Console.WriteLine(endPoint.ListenUri));
        Console.WriteLine("Press Enter to Exit");
        Console.Read();
      }


Czym różni się Close od Abort:
 • Close - standardowy sposób zamykania kanału komunikacji w wyniku którego:
  • operacje które trwają nie zostaną przerwane
  • możemy tę operację przeprowadzić asynchronicznie
  • zwalnia zasoby
  • może rzucić wyjątkiem CommunicationException lub TimeoutException
 • Abort - wymuszone zamknięcie kanału komunikacji
  • zamyka kanał bez oczekiwania na zakończenie operacji, które są w toku
Abort stosujemy kiedy na kanale komunikacyjnym wystąpił wyjątek. W przypadku, gdy na kanale który rzucił wyjątkiem zastosujemy operację Close, kanał rzuci kolejnym wyjątkiem, którego możemy zapomnieć obsłużyć.

W przypadku wyboru Self hostingu najlepszym typem aplikacji do hostowania serwisu WCF jest Windows Service. Powody, dla których warto korzystać z Windows Service w celu hostowania WCF:
 • Zapewnione wznawianie usługi w przypadku wystąpienia błędów
 • Konfigurowalne zachowanie uruchamiania aplikacji
 • Konfiguracja zabezpieczeń
Dlaczego możemy chcieć hostować aplikację w ten sposób?
 • kiedy chcemy aby nasz serwis działał w aplikacji klienckiej 
 • kiedy serwis ma działać InProc czyli w tym samym procesie co aplikacja główna
 • kiedy nie możemy użyć IIS
 • kiedy chcemy mieć nieograniczone możliwości konfiguracji i rozszerzania serwisu 
W przypadku gdy skorzystamy ze zwyczajnej aplikacji (np. konsolowej) powyższe rzeczy będą musiały zostać zaimplementowane osobno.


Inną metodą hostowania aplikacji WCF jest wykorzystanie serwera IIS. Jest to jeden z popularniejszych sposobów hostowania aplikacji.
Hostowanie aplikacji na IIS ma szereg zalet:
 • hostowanie aplikacji WCF przebiega w ten sam sposób jak aplikacji webowych
 • udostępnione są narzędzia do monitorowania, zarządzania i kontroli hostowanej aplikacji
 • możliwość wykorzystania współdzielenia tego samego procesu do obsługi wielu aplikacji w celu zmniejszenia obciążenia na serwerze przez dużą ilość serwisów 

Jeżeli chcemy mieć pełną kontrolę nad cyklem życia aplikacji WCF najlepiej skorzystać z hostowania w Windows Service. W innym przypadku warto wybrać IIS.

W jaki sposób hostować aplikację na IIS? Bardzo dobrze opisane jest to na stronie MSDN: http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/ms733766.aspx

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz