niedziela, 15 września 2013

Hostowanie serwisu REST, przetwarzanie wiadomości, tworzenie klientów

Aby ułatwić hostowanie serwisów opartych o REST została przedstawiona klasa WebServiceHost. Klasa ta zawiera potrzebne bindingi.
Jedyne co musimy podać to typ serwisu oraz adres pod którym będzie dostępny:


Code:
      var webServiceHost = new WebServiceHost(typeof(Service1), new Uri(@"http://localhost/RestService/"));
      webServiceHost.Open();
      Console.WriteLine("Press key to close");
      Console.Read();
      webServiceHost.Close();


Aby napisać klienta serwisu REST można skorzystać z klasy WebChannelFactory<T>. Kod tworzenia jest wręcz identyczny jak w przypadku połączenia z serwisem SOAP:


Code:
      var webChannelFactory = new WebChannelFactory<IService1>(new Uri("http://localhost/RestService/"));
      var channel = webChannelFactory.CreateChannel();
      List<Person> persons = channel.GetPersons();
      foreach (var person in persons)
      {
        Console.WriteLine("{0} {1}", person.Id, person.Name);
      }Warto jeszcze w tym miejscu wspomnieć o klasie WebOperationContext. Klasa ta umożliwia dostęp do aktualnie przetwarzanego requestu w metodach serwisu. Możemy dzięki temu pobrać następujące dane:
 • URI wywołania
 • nagłówki 
 • ETag
 • format danych
 • długość wiadomości
Przykładowe wywołanie podczas wykonywania metody serwisu:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz