poniedziałek, 30 września 2013

nHibernate logowanie operacji

Bardzo często chcemy wiedzieć co dzieje się w naszej aplikacji. Podstawową formą śledzenia aplikacji jest logowanie informacji do pliku/bazy lub innego nośnika z którego można następnie je odtworzyć i analizować.

nHibernate świetnie w tej materii współpracuje z biblioteką log4net. Bibliotece tej poświęcę osobny post - w skrócie umożliwia ona tworzenie logów. Konfiguracja lo4net możne zostać zapisana w pliku konfiguracyjnym aplikacji jak i bezpośrednio w kodzie.

Aby logować to co dzieje się w nHibernate należy dodać do solucji biblioteki. Można tego dokonać z poziomu NuGet:


Dzięki użyciu NuGet log4net zostanie wstępnie skonfigurowany w app.config. Po uruchomieniu aplikacji korzystającej z nHibernate, na ekranie konsoli zostaną wypisane informacje z aktualnie wykonywanych czynności w nHibernate:


Dodatkowo wchodząc w ustawienia session factory możemy dodać parametr show_sql. Parametr ten doda w trybie logowania na konsolę dane wartości przekazywanych parametrów do zapytania SQL:

Code:
 <hibernate-configuration xmlns="urn:nhibernate-configuration-2.2" >
  <session-factory>
   <property name="dialect">NHibernate.Dialect.MsSql2012Dialect</property>
   <property name="connection.provider">NHibernate.Connection.DriverConnectionProvider</property>
   <property name="connection.connection_string">Server=localhost;initial catalog=AdventureWorksLT2012;Integrated Security=True</property>
   <property name="show_sql">true</property>
   <mapping assembly="AdventureWorksSampleHibernateLogging" />
  </session-factory


W tym poście przedstawiłem w jaki sposób logować na konsolę. Nic nie stoi na przeszkodzie aby te dane logowane były do bazy czy pliku. Wybór należy do nas.

Plik z solucją: http://sdrv.ms/17kyth8

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz